Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Ekstra ordinær generalforsamling 12 aug 2015

Aarestrup, den 13. august 2015

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i MNJ

Onsdag, den 12. august 2015

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere:

Dirigent – Ole Bech

Stemmetællere – Lonni Mikkelsen og Svend Jensen

  1. Orientering om gokart projektet:

Formanden orienterede om status for tilladelser – lokalplanen giver tilladelse til at anlægge banen – vi arbejder på at få miljøgodkendelse, som giver tilladelse til at tage banen i brug.

Der skal søges byggetilladelse til containere til trods for at de er ”flytbare”.

Ifølge ansøgning til kommunen er anlæggelse af banen opdelt i 3 faser fordelt over 2016, 2017 og 2018 – faserne er ikke faste og hele banen må gerne etableres hurtigere – hele banen SKAL stå færdig inden 2020.

Der er lavet fælles støjberegningerne, som loven kræver når begge baner har fælles ejer – støjberegningerne er stort ikke ringere idet støjen fra banerne kastes i forskellige retninger.

Formanden viste de første spæde billeder af det 3D præsentationsmateriale, som MNJ er ved at få udarbejdet. Præsentationsmaterialet skal bruges som salgsmateriale til de store fonde og regionen. Landsbyrådet i Rebild Kommune har bevilget midlerne til udarbejdelse af præsentationsmaterialet.

Vigtigt at få banen markeret op med pæle – Ib og Otto arbejder flere dage om ugen på banearealet og er klar til at anlægge fundament til gokartbanen lige så snart den er sat af.

OPFORDRING – få banen sat af, så gruset ikke skal flyttes igen. Hvis arbejdet starter NU kan der lægges asfalt på første etape til april.

Der etableres sø længst med sydvest til opsamling af overfladevand – der er masser af grus i det hjørne, som kan bruges til fundament.

Der er p.t. økonomi til  ½ bane med min. Mål som Mou som opstart.

OPFORDRING – til at stå sammen og løfte i fælles flok!!!

  1. Valg af medlemmer til gokart sektionen:

Ole Raal – formand

Tage O. Pedersen

Peter Karsø

Morten Jul – 1. suppleant

Nikolaj Holck – 2. suppleant

Henning Lynnerup – 3. suppleant

Gokart sektionen består endvidere af Bruno Andersen og Johnny Grynnerup, som begge er valgt på den ordinære generalforsamling.

Næstformand vælges på første møde.

Tage og Morten er nye medlemmer i projektgruppen.

  1. Evt.:

Peter efterlyste frivillige til billetkontrol i.f.m. afslutningsfesten den 12. september 2015 – foreløbig har 2 meldt sig – der mangler stadig 3-4 frivillige.

Referent: Dorte Møller

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877