Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Formandens årsberetning 2022

                         Formandens årsberetning for 2022.
 
Velkommen til vores årlige generalforsamling.
Medlemmerne bakker op om klubben og er trofaste og fornyer deres medlemskab, således at vi er ca. 474 medlemmer i MNJ ved udgangen af 22. Det fordeler sig således med licenser: Rally 13 Gokart 147 og Bane 172 og til sidst 142 uden nogen aktiv licens.
Et af vores store problemer er økonomi. Vi har stadig mange udgifter, og de manglende indtægter fra publikum gør ondt, men jeg kan sige, vi kommer igennem det.
Af store arbejder vi har fået lavet, er ny asfalt på gokart banen, og på vejen op af bakken fra RC Banen og stormskade på MRC banen. Desuden har vi skiftet en af vores maskiner, nok den dyreste vi har. Vores gamle grader kunne ikke mere, så derfor har vi investeret i en for os ny, som vi har købt i Tyskland, da det var ganske umulig at finde en her i landet, som vi kan bruge. Så derfor har vi brugt mange penge.
Det er derfor vigtigt, at vi måske udsætter noget af det, vi gerne vil lave/forbedre, indtil vi har skrabet penge sammen til det. Vi godt det er svært, alle synes at det, de skal have lavet, ikke så godt kan vente.
Miljøtilladelse er et punkt, jeg har haft med i flere år i mine beretninger. Nu prøver vi noget nyt, at få tilladelse til at køre med el på gokart banen de dage, hvor der ikke køres træning. Det synes vi jo er ligetil, men vi skal spørge, og det er ok. Og jeg tænker, det er noget, Peter får igennem uden problemer. 
Jeg vil ikke komme så meget ind på, hvad der er sket i de enkelte sektioner. Men selv om det er svære tider i klubben, sker der noget alle steder.
Så jeg synes godt, vi kan sige, MNJ kom ret godt igennem 2022.
 
Så vil jeg gerne sige tak til DASU for godt samarbejde i 2022.
 
Tak til vores sponsorer, som støtter MNJ på den ene eller anden måde.
 
Tak til alle dem, som kommer, når der skal laves noget.
 
 
Tak til alle frivillige officials her fra klubben, og endda også fra andre klubber. Alle vi frivillige fortjener et stort klap på skulderen. Uden os - var der ingen løb, hverken her eller der.

Tak til MNJ ´s bestyrelse, udvalg og APS for samarbejdet i 2022 - og tak til alle dem, der yder en stor indsats mellem vores arrangementer.

Tak til pensionisterne, som bruger meget af deres sparsomme fritid her i Nysum.
Uden alt den hjælp, ville klubben ikke være hér, hvor den er i dag.

Hvis jeg har glemt nogen, der også har ydet en indsats/støttet MNJ, så også tusind tak til dem.

Nu håber jeg, at alle møder glade frem til mange hyggelige stunder i resten af 2023.
 
Finn Knudsen
Formand MNJ
 
 
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877