Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Formandens årsberetning 2023

                         Formandens årsberetning for 2023.
 
Velkommen til vores årlige generalforsamling.
Medlemmerne bakker op om klubben og er trofaste og fornyer deres medlemskab, således at vi er ca. 474 medlemmer i MNJ ved udgangen af 23. Det fordeler sig således med licenser: Rally 8 Gokart 103 og Bane 149 og til sidst 156 uden nogen aktiv licens.

Jeg vil ikke komme så meget ind på, hvad der er sket i de enkelte sektioner. Det er helt op til hver udvalg.
 Vores økonomi, vil jeg lade Helle og vores revisor berette om.
Så jeg synes godt, vi kan sige, MNJ kom ret godt igennem 2023. Vi har haft flere store arrangementer, som er gået rigtig godt.
Vi har dog, som mange andre klubber et problem, at samle frivillige til at hjælpe i klubben. Nok et problem vi bør se på her i 24, da vi meget gerne skal finde en løsning på problemet
I 2023 har Asbjørn også lavet en ansøgning til Sparrekassen Danmark, som de har godkendt. Stor tak til Sparrekannen Danmark. Så der er også et kæmpearbejde som vi skal have løst. Midlerne er søgt til at renovere kiosk/toiletbygningen på bakken ved off road banen. Tak til Asbjørn.
 
Hvis vi så ser lidt frem af så har vi et jubilæum, som jeg synes, vi måske skal gøre lidt ud af. Det drejer sig om JAS som har 75 års jubilæum i 2024. Så kan man sige, er det noget der skal fejres. Ja det synes jeg godt vi kan, fordi JAS jo var en stor bridrags kilde til det, vi har i dag.
Nu er der måske ikke så mange, der kan huske tilbage til da, der var noget der hed JAS men alligevel så er vi nogen stykker. Men lad det helt være op til den nye bestyrelse, hvad der skal ske.

 Vores hjemme side er slidt op. Så der skal kigges efter en ny og bedre så den bruges af alle i klubben.

Så vil jeg gerne sige tak til DASU for godt samarbejde i 2023.
Tak til vores sponsorer, som støtter MNJ på den ene eller anden måde.
Tak til alle dem, som kommer, når der skal laves noget.
Tak til alle frivillige officials her fra klubben, og endda også fra andre klubber. Alle vi frivillige fortjener et stort klap på skulderen. Uden os - var der ingen løb, hverken her eller der.

Tak til MNJ ´s bestyrelse, udvalg og APS for samarbejdet i 2023 - og tak til alle dem, der yder en stor indsats mellem vores arrangementer.

Tak til pensionisterne, som bruger meget af deres sparsomme fritid her i Nysum.
Uden alt den hjælp, ville klubben ikke være hér, hvor den er i dag.

Hvis jeg har glemt nogen, der også har ydet en indsats/støttet MNJ, så også tusind tak til dem.

Nu håber jeg, at alle møder glade frem til mange hyggelige stunder i resten af 2024.
 
Finn Knudsen
Formand MNJ
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877