Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Formandens årsberetning for 2010

Formands beretning for 2010.

Det er 1 år siden jeg blev formand for MNJ. Det har været et begivenhedsrigt år, hvor jeg har fået mødt en masse spændende mennesker.

En af mine vigtigste opgaver som formand er at samle klubben, at få alle medlemmer, uanset deres interesser: Rally, folkerace, rallycross, karting eller bare motorsport, til at føle sig som medlemmer af klubben, og ikke en sektion.
Derfor startede jeg 2010 med at arrangere et lille klubmesterskab i In-door karting for alle medlemmer. Det blev en succes, og vi gentog arrangementet for 2 uger siden, og med næsten 50 kørere fra alle sektioner, vil dette klubmesterskab også være på kalenderen i 2012.

Et andet vigtigt opgave er projektet med den nye kartbane, og udvidelsen af rallycrossbanen. Dette projekt skulle revurderes og kickstartes.
Der blev oprettet en lille arbejdsgruppe bestående af Ib Jensen, Jørgen Mølgaard, Niels Erik Smith, Ruben Sørensen og undertegnede. Der er afholdt mange møder og gået ture på arealet, og fra at være et projekt til kr.30.000.000,-, er det nu et projekt til kr.5.000.000.
Dette for en FIA godkendt rallycross bane, og en FIA/CIK godkendt kartbane.
Der er stadig opgaver, men der er løsninger. Status på projektet i dag er, at der indenfor de næste 2 uger sendes ansøgning om lokalplansændring, samt miljøgodkendelse til Rebild Kommune. Disse godkendelser er forudsætningen for at vi kan købe den jord, som projektet kræver.
Opgaverne for 2011 vil være at få projektet planlagt i detaljer, og at få ansøgt relevante fonde om støtte til projektet.
Rebild Kommune og dets medarbejdere har været medspillere på dette projekt, og jeg vil gerne takke Rebild Kommune for den positive opbakning og velvilje de har vist det.

For at vort store projekt med kart-banen, og udvidelsen af rallycross-banen skal lykkes, er det vigtigt at alle medlemmer støtter op om projektet.
Alle sektioner vil drage nytte at dette projekt, når vi er ved vejs ende. Her vil være muligheder for at talenter i alle discipliner kan udvikle sig sportsligt. Derfor er det af stor vigtighed at der bakkes op om de opgaver klubben har i forbindelse med vore løb og op til løbene: plæneklipning, maling, afhjælpning af vinterens hærgen på bane og anlæg, hjælp ved indgangskontrol, bemanding af pølsevogn, flagposter og alle de andre opgaver som skal være på plads inden arrangementet klapper.
Så når der kommer en opfordring til arbejdslørdag, så vil jeg opfordre jer kraftigt til at stille op, om det er rally, kart, MRC, historiske interesser som er overskyggende, så kom ned på banen, og giv et nap med. Der er en skæv aldersfordeling blandt de frivillige som er aktive i arbejdsgrupperne, gennemsnitsalderen er over 45 år, og dette bør på sigt ændres.

alle i bestyrelse og sektionerne er frivillige, jobbet er ikke aflønnet, og skal ikke være det.
Vi gør alle dette fordi vi brænder for motorsport, og for klubben. Der har i årets løb være et par småepisoder, hvor nogle medlemmers følelser i en presset situation har fået dem til "at tænde af" overfor en frivillig. Dette er ikke acceptabelt.

En af vore frivillige, og mangeårige formand Kaj Storgaard er blevet tildelt Bredde-prisen af DASU. Han er tildelt prisen for sit mangeårige arbejde for bredden i motorsporten, og for det kæmpe organisatoriske arbejde han har lagt MNJ og DASU´s udvalg. Herfra skal lyder et stort tillykke til Kaj Storgaard for den velfortjente hæderbevisning.

I mange år har jeg lyttet til mange nødråb fra official og kørere omkring DASU´s reglement 5. Det er for uoverskueligt og roder rundt i forskellige discipliner: asfalt og off-road.
I løbet af året blev der taget kontakt til de andre off-roadklubber, og en samlet henvendelse til DASU for at få dette forhold ændret blev sendt.
Det lykkedes, og nu er Regl.5 delt i en asfaltdel og en off-roaddel, i samme forbindelse blev FR-licens og flagpostlicensen samlet, således at en FR-kører har flagofficialgrad til off-roadbaner.
På sigt kunne man måske se Banesports Udvalget delt i en asfalt- og en off-road del, dette kunne på mange måder være hensigtsmæssigt.

En anden af mine personlige mærkesager, er streetrace. Der er planlagt en serie løb i 2011, men dette afhænger af om der er personer i streetracemiljøet, som ønsker at gøre en indsats. Hvis ikke der er opbakning fra de folk som ønsker at udøve denne disciplin, så har MNJ ikke kapacitet til at stå for afviklingen af disse løb alene. Vi kan derfor se os nødsaget til at aflyse de planlagte løb, hvis ikke opbakningen er der, fra streetracemiljøets egne folk.

Isvinteren ser desværre ud til at blive væk, så vort planlagte isbaneløb på Limfjorden ser på nuværende tidspunkt ud til at være opløst i grødis. Hvis vinteren skulle finde på at sætte ind med fornyet styrke, så er vi klar til at hente planerne frem af skuffen igen.

Vi har fået en tilgang af nye crosskart kørere. Som alle nye medlemmer skal vi tage godt imod dem. Der vil være muligheder for træning for alle vore crosskart kørere ved vore klubtræningsdage. Endvidere har vi planlagt at lave en crosskart skole for de unge crosskart kørere, som et weekend arrangement, med muligheder for udvidet træning.

AutoCollege i Nørresundby har vi i mange år haft samarbejde med, og de er i al stilfærdighed ved at opbygge en flåde på 6-8 folkeracebiler, som skal bruges til event for skolens elever, og af MNJ. AutoCollege er en initiativrig læreanstalt, og der er mange engagerede ledere og lærere, som har visioner om et tættere samarbejde med MNJ,og det tager vi gerne imod.

Mini Race Cars, eller MRC som det kaldes i DASU sammehæng, er en disciplin som ikke har haft stor eksponering i Aalborg. Dette er ved at ændre sig, og MNJ er ved at have en aftale på plads med Aalborg Kommune om anvendelse af et areal i kommunen. Når denne aftale er helt på plads, vil der komme information på hjemmesiden.

Til slut vil jeg gerne takke for samarbejdet med vore sponsorer, samt alle de frivillige officials som er med til at løfte MNJ op til det den er i dag.

Jeg ser frem til fortsat at bidrage til den fremgang vi har i MNJ.

Med sportslig hilsen

Henrik Pedersen

Formand

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877