Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Formandens beretning 2016.

Formandens beretning 2016.
 
Så er 2016 også gået, og vi mødes her igen til vores årlige generalforsamling.
Jeg vil starte med at ønske nogle af vores medlemmer tillykke med deres flotte placeringer i år:
Marco Sørensen med titel som verdensmester.
Ulrik Linnemann med hans flotte 2. plads i EM
Jacob Mathiassen  med DM i Citroen DS3
 
Det var dem jeg har fået lov at nævne.
 
Her i klubben går det jo også rigtig godt. Vi er nu en klub med 3 racer baner.
 
Vi ligger stabilt på ca. 400 medlemmer, men lad mig straks sige, at hvis der er flere der ønsker at være medlem af Motorsport Nordjylland, så er der da bestemt også plads til dem.
 
Glæder mig til at vi også kommer til at mærke, at den økonomiske krise er væk. Det bliver dejligt, når det slår rigtigt igennem, så vi også kan mærke det her hos os. Men er da helt sikker på at det snart sker, så vi skal bare se fremad og tage imod de udfordringer, som kommer, med åbne arme og løse dem i den rækkefølge som de dukker op.
Mener allerede at vi har vist her i klubben, at vi kan løfte mange opgaver.
 
Beretningen om vores økonomi vil jeg helt overlade til Kirsten. Vil kun sige at det kunne da bestemt gå bedre.
Første år med de nye medlems kontingenter: Det kan bestemt også mærkes her i klubben. Det har kostet os ca. 35000 kr.
Noget andet vi bestemt også kan mærke er de kurser, som der forlanges for at vi kan afvikle alle vores arrangementer. Det har i 2016 kostet MNJ 46000 kr. til DASU. Det mener jeg bestemt er en udgift som skal kigges på.
 
Som nogle måske har bemærket, så har vi fået ny hjemmeside som jeg synes er ret god, og jeg håber alle bliver rigtig glade for den og bruger den meget.
 
Her i klubben sker der meget både på den ene og den anden bane. Vores rally afdeling har stået for en afdeling af Speed Nord.
Jeg vil lade hver enkelt afdeling berette nærmere om, hvad der er foregået.
 
Vi har fået Danmarks bedste Rally Cross bane, og nu ser det også ud som om at det rygtes ude i den store verden ( her kommer en ny udfordring vi skal til at udtrykke i skrift og tale på andre sprog end jysk) men dejligt er det, når vi bliver kontaktet fra flere, om ikke der kan køres nogle internationale løb hos os.
Næste år har vi en fødselsdag som vi synes skal fejres. Nysum Banen har 30 års fødselsdag, og det synes vi skal markeres.
Ikke mere om det fra mig. Er sikker på Kaj har noget med om det også.
 
Så har vi fået en gokart bane som jeg gerne vil ønske klubben tillykke med.
Lad mig sige sådan, at en gokart bane kommer ikke uden sværdslag. Jeg vil godt tillade mig at sige, at det har været svært - ja nogle gange rigtig svært.
Men efter mange svære forhandlinger bl.a. om gokart banen nu kunne være der, hvor vi havde planlagt, er det hele nu kommet på plads. Vi har fået tilladelsen, og i dag har vi 1000 m gokart bane, som er god men som måske skal ændres lidt et par steder for at blive rigtig god.
Der er stadig mange ting der skal laves, for at vi har et rigtig flot gokart stadion.
Men det kommer. Det er jeg helt sikker på.
Nu er det jo ikke bare en bane der skal til. Der skal også bruges strøm og vand, så det har vi også været ude at anskaffe, og det er noget der koster knaster.
Der er også lavet en stor investering med at bortlede vandet. Banen ligger jo i bunden af en tragt, så også alt overfladevand skal væk. Der har vi så været så heldige at få lov til at bore gennem bakken, så vandet kan løbe over i engen.
For tiden arbejdes der med klubhus og dommertårn samt andre bygninger bl.a. til vægt og et sted der kan bruges til værksted.
Så snart foråret banker på, skal der sættes alle sejl til med at lave vej ned til banen, altså en bedre vej, og pit område så der er plads til alle dem, der har lyst til at bruge vores gokart bane.
Men selv om asfalten ligger der, skal der også stadig laves meget på og omkring banen.
Jeg var lige ved at glemme en lille ting, som vi stadig mangler at få lavet. Der er krav i godkendelsen om, at der skal laves en 5 m høj jordvold langs Nysumgaardvej.
Vi har fået Kristian Rytter til at stå for volden, og der er søgt om, at den kunne laves i lettere forurenet jord. Den tilladelse er også i hus. Der er kørt en del jord hertil, men der mangler stadig meget, så vi håber de snart får tid til at sætte nogle maskiner på, så den kan blive færdig og alle bliver tilfreds.
 
Så lige et par ord om vores tredje bane:
Mandag skal den åbnes. Det handler om Nysum Mini Race. På loftet her lige over os er der sket store forandringer. Der er væltet vægge, bygget nye op, således at der er blevet et stort rum til vores mine race bane.
Det er så planen, at der skal køres en lille konkurrence her i foråret. Det bliver helt spændende, hvem der løber med den store pokal.
 
Her sidst i november var der også repræsentantskabs møde i DASU. Her kan kun siges, at det var en stille og rolig omgang. Der var ikke rigtig noget spændende på dagsordenen. Så må vi se til næste år. Formanden for DASU har sagt, at han stopper, så der skal findes en ny i stedet. Så hvis der sidder en her, der har lyst, så sig til. Så er jeg sikker på klubben her gerne indstiller.
 
Så vil jeg slutte med at sige tak til DASU for godt samarbejde i 2016.
 
Tak til alle dem som kommer, når der skal laves noget.
 
Også tak til vores sponsorer og alle frivillige officials her fra klubben og da også fra andre klubber. Alle vi frivillige fortjener et stort klap på skulderen. Uden os - ingen løb hverken her eller der.
Tak til MNJ ´s bestyrelse – udvalg – støtteforening og APS for et godt samarbejde i 2016 og tak til alle dem, der yder en stor indsats mellem vores arrangementer.
Tak til pensionisterne der bruger meget af deres sparsomme fritid her i Nysum.
Uden al den hjælp ville klubben ikke være der, hvor den er i dag.
Hvis jeg har glemt nogen, der også har ydet en indsats/støttet MNJ, så også tak til dem.
Nu håber jeg, at alle møder glade frem til mange hyggelige stunder i 2017.
 
Finn Knudsen
Formand MNJ
 
 
 
 
 
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877