Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Formandens beretning for 2017


 
Så er 2017 også gået, og vi mødes her igen til vores årlige generalforsamling.
Jeg vil starte med at ønske nogle af vores medlemmer tillykke med deres flotte placeringer i år:
Lasse Sørensen med DM i DTC.
Tom Kristensen med optagelsen i Sportens Hall of Fame
Sonja og Kaj som har fået DASU´s hæderstegn i sølv
Arne – Ib og Otto som har fået DASU´s hæderstegn i bronze
 
Det var dem, som jeg har fået lov at nævne.
 
Her i klubben går det jo også rigtig godt.
 
Vi ligger stabilt på ca. 450 medlemmer, men lad mig straks sige, at hvis der er flere der ønsker at være medlem af Motorsport Nordjylland, så er der da bestemt også plads til dem.
 
Her i klubben sker der meget både på den ene og den anden bane. Vores rally afdeling har stået for en afdeling af Speed Nord.
Jeg vil lade hver enkelt afdeling berette nærmere om, hvad der er foregået.
 
Vejret har virkelig drillet os meget i år.
Til vores 30 års jubilæum på RC banen var vi ved at drukne i et kæmpe regnskyl dagen før, næsten ingen bemærkede det fordi der var nogle friske folk, som i løbet af aftenen/natten fik sat extra pumper i gang.
Og til vores Rally X kom der også meget kraftige byger - både før og under løbet, hvilket var rigtig øv.
Vi vil gøre noget ved det, og vi har endda allerede gjort en del - så tror måske at vi får lidt mere styr på det.
Kan jo ikke passe at vi igen får så meget regn i 2018. Håbes der ikke.
 
Nå hvad skal vi så fremover. Jeg har et ønske om, at vi kunne fjerne volden mellem banerne. Jeg ved godt at det må vi ikke, krav i lokalplan at den skal findes.
Men kan vi ikke bare lade som om at den ikke er der, tænker på bedre samarbejde på tværs af klubben.
Vi skal huske MNJ er ejet af alle medlemmer og synes vi skal hjælpe hinanden med alt hvad der skal laves. Dermed at alle skal tage ansvar for hvad der skal ske i klubben, og det er vigtig at vi taler om tingene på tværs af vores interesser.
Husk det hedder ikke din eller min, men vores.
 
Så mener jeg også det er vigtig at vi planlægger sammen, således at vi ikke laver store arrangementer på samme tid, men laver det sådan at vi kan hjælpe hinanden.
 
Motorsport Nordjylland er ved at blive så stor en forretning at det godt kan knibe lidt med at drive den med frivillig indsats. Det er derfor vigtig at dem der bliver valgt ind i bestyrelsen/udvalget er klar til også at give den en skalle - også med papirarbejdet, lige hvordan vi skal gøre det, må bestyrelser ret hurtig finde ud af.
 
 
På DASU´s repræsentantskabsmøde i november skulle vi sige farvel til Bent Mikkelsen; vil gerne sige tak til Bent for et godt samarbejde. Og goddag til DASU´s nye formand Henrik Møller-Nielsen og er da også sikker på vi her får et godt samarbejde.
I banesportsudvalget tager vi afsked med Hans Erik Sørensen og takker for godt samarbejde gennem mange år.
Ny i banesportsudvalget er Jens Kim-Larsen her håber vi da også på godt samarbejde.
I gokart og rally mener jeg ikke der var nogen udskiftning.
 
Hvad skal der så ske i 2018, det tror at jeg vil overlade til de respektive udvalg at fortælle om.
 
Dog kan jeg godt sige et par ord om vores arbejde med Rebild Kommune om vores miljøtilladelse.
Det er jo sådan at den … nej, ’dem’ må jeg nok hellere sige, for vi har tre der er gyldige og både kommunen og os selv har problemer med dem.
Så derfor laves der gerne en ny, som vi allerede har indsendt et forslag om, som blev lavet af: Henrik Højlund. Så nu håber vi at på at modtage et ’ok’ for det.
Når den kommer, så tror jeg det er en rigtig god ide at dem der står for arrangementet her i Nysum sætter sig godt ind i hvad der stå i den og vores lokalplan. Så vi er helt sikre på, at det vi laver er inden for de normer der er afsat for os.
 
I starten af December besluttede jeg at dette skulle være min sidste beretning, som formand for MNJ.
Jeg synes ikke at vores bestyrelse/udvalg arbejder som de gerne skulle, der sker alt for lidt, der mangler initiativ, ingen nytænkning, og at der bliver taget nogle beslutninger som også bliver ført ud i livet.
Hvis der så er nogen som tager en forkert beslutning er det vigtig at vi løser det på den bedst mulige måde, og bakker op og dertil står sammen som en klub.
Kan sige at Kirsten også valgte at forlade bestyrelsen, som nok var det værste der kunne ske.
Vi har derfor begge været i forhør og presset op i en krog, og begge sagt vi godt vil forsætte.
Kræver bare at dem der stiller op til div poster er indstillet på at yde en indsats for MNJ og medvirke til at vi alle er medlem at en god, sund og virksom klub.
At vi stiller op er ikke en selvfølge for at vi bliver valgt, det er jo helt op til jer.
 
 
 
Så vil jeg slutte med at sige tak til DASU for godt samarbejde i 2017.
 
Tak til alle dem som kommer, når der skal laves noget.
 
Også tak til vores sponsorer og alle frivillige officials her fra klubben og da også fra andre klubber. Alle vi frivillige fortjener et stort klap på skulderen. Uden os - ingen løb, hverken her eller der.
Tak til MNJ ´s bestyrelse, udvalg, støtteforening og APS for samarbejdet i 2017 og tak til alle dem, der yder en stor indsats mellem vores arrangementer.
Tak til pensionisterne, der bruger meget af deres sparsomme fritid her i Nysum.
Uden alt den hjælp ville klubben ikke være hér, hvor den er i dag.
Hvis jeg har glemt nogen, der også har ydet en indsats/støttet MNJ, så også tak til dem.
Nu håber jeg, at alle møder glade frem til mange hyggelige stunder i 2018.
 
Finn Knudsen
Formand MNJ
 
 
 
 
 
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877