Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Formandsberetning for 2022

BANESEKTIONENS BERETNING FOR 2022
 
2022 blev for Nysumbanen et roligt år med et mindre antal arrangementer.
2 publikumsløb
Klubmesterskab + 2 Nysumcup.
Mini Lemans.
Træninger.
Derudover var der events og test dage.
Der har været god tilslutning til løbene. God tilslutning til Nysumcuppen i Folke Race – lidt mindre i Cross Kart og næsten ingen i rally Cross. Her er en opgave for banesektionen med planlægning i 23 og også lave bedre retningslinjer for klubmesterskabet.
 
Vi er økonomisk godt med. Det er dyrt at drive motorbane, og det er kun muligt med frivilligt arbejde.
Vi vil alle gerne have at banen altid står velplejet. Det får vi ros for – både af publikum og af kører. Den nye jokerlab blev indviet, og den er godkendt af de fleste af kørerne.
Startområdet blev færdigt med betonmur og trærækværk. Nu var Leif i gang, så han lavede rækværk og trappe op til kongelogen. Det ser godt ud.
Arne fik malet kiosken i svinget og forskellige andre reparationer.
Vejen fra Gården og ned til depotet blev asfalteret, så nu er der ingen undskyldning for ikke at komme op igen.
Kiosken ejes af Anpartsselskabet, og der kommer nye døre i ind til toiletterne her i foråret. Ivan er ved at male udhæng m.v. og så vil vi gerne have nye fliser på bagsiden af bygningen samt lavet støttemur i beton.
Vi har materialerne så det er lidt håndkraft der skal til.
Der skal laves flere strømstik i depotet – veje og dræn laves færdig og det inden RX Nordic.
 
Vi er godt kørendes med official, men alligevel er vi afhængige af andre klubber. Hvad der bliver af kurser her i foråret, er her i skrivende stund lidt usikkert.
Vi vil gerne have lavet et team som står for beregning til løbene.
Et som står for program, annoncering m.v.
Kioskudvalget skal have mere hjælp da overskuddet fra kiosk er en vigtig indtægtskilde.
 
Derudover glæder vi os til at samarbejde med det nye banesportsudvalg – det skal nok blive godt, men måske lidt op ad bakke i 2023
 
Tænk før i taler, og tænk 2 gange inden i skriver på FB. Der er officials der holder op, bare fordi de ikke gider at blive svinet til, og det kan vi ikke være bekendt. Hvis man er utilfreds med noget afvikling eller straffe – jamen så er der procedurer til, hvorledes man behandler dem.
Det er træls når sporten er nødt til at ekskludere medlemmer bare p.g.a. dårlig opførsel
 
Målsætningen må fortsat være at vi ligger forrest både med kvaliteten af løb, publikumsantal, stemningen omkring banen og løbene og udseendet af arealet generelt.
 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen, sektionerne og ikke mindst kioskudvalget for samarbejdet i 2022.
Tak til klubbens sponsorer for at støtte op omkring banen.
Tak til samaritter, ambulance og læger, officials (både klubbens egne og dem fra andre klubber) DASU og alle andre der har været involveret i banens drift.
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877