Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamling i MNJ 21. jan 2023

                                                                                 Offentliggjort 02.01-2023

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling     

Generalforsamling 2023

 

 

Generalforsamling 21 januar 2023 Kl.13,00  i  Motorsport Nordjylland
afholdes på gården

Nysumgårdvej 8 9610 Nørager

 

                                                                                                                                                                                      

Dagsorden Motorsport Nordjylland:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Valg af referent

3. Formandens + sektionsformændenes beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand.

7. Valg af næstformand.

8. Valg af kasserer.

9. Valg af sekretær

10. Valg af medlemmer til Rally sektionen.

11. Valg af medlemmer til Banesektionen.

12. Valg af medlemmer til Gokartsektionen.

13. Valg af medlemmer til MRC sektionen

14. Valg af formand for Rallysektionen.

15. Valg af formand for Banesektionen.

16. Valg af formand for Gokartsektionen.

17. Valg af formand for MRC sektionen

18. Valg af revisorer.

19. Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877