Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamlings protocollat 21 jan 2012

Motorsport Nordjylland Generalforsamling 21. januar 2012

Velkomst ved formand Henrik Pedersen

Punkt. 1.
Valg af dirigent. Forslag:
Ole Bech
Takker for valget
Valg af stemmetællere. Forslag:
Martin Bjerre
Kristian Jørgensen
Grethe Hansen
Takker for valget

Punkt 2.
Valg af referent. Forslag:
Kirsten Sørensen
Takker for valget

Punkt 3.
Formandens beretning / Henrik Pedersen
Kommentar til beretningen? –
Spørgsmål vedrørende udvidelse af banen – hvor langt er vi med kommunen?
Ifølge Henrik Pedersen er det blevet forsinket ca 3 mdr. men div. Papirer indsendes nu, så der hurtigst muligt kommer skred i sagen.
Beretning godkendt.
Rallysektionens beretning / Thomas Larsen
Kommentar til beretning?
Beretning godkendt
Banesektionens beretning. /Steen Jørgensen
Kommentar til beretning?
Beretning godkendt.
Gokartsektionens beretning / Michael Trønninge
Kommentar til beretning?
Beretning godkendt.

Punkt 4.
Fremlæggelse af regnskab / Ole Th. Nøhr.
Kommentar til regnskab?
Spørgsmål vedrørende underskud på Indoor klubløb i karting for MNJ medlemmer.
Svar: prisen er sat til 100,-kr, da det er for medlemmer – hvis deltager antallet bliver
Bedre skal det heller ikke give underskud.
Regnskab godkendt

Punkt 5.
Indkomne forslag – ikke nogen forslag

Punkt 6.
Valg af formand. Forslag:
Henrik Pedersen
Takker for valget

Punkt 7.
Valg af hovedkasserer. Forslag:
Otto Christensen, genvalgt
Takker for valget,

Punkt 8.
Valg af medlemmer til Rallysektionen
På valg:
Thomas Larsen – villig til genvalg
Henrik Ladefoged – villig til genvalg
Henrik Larsen – villig til genvalg
John Christensen – villig til genvalg
Martin Bjerre – villig til genvalg - suppleant
Takker for valget

Punkt 9.
Valg af medlemmer til Banesektionen.
På valg:
Jan Bjerre – ønsker ikke genvalg
Torben Dejligbjerg – villig til genvalg
Jan Nielsen – villig til genvalg
Kaj Storgaard – villig til genvalg
Karina Storgaard - ønsker ikke genvalg
Forslag:
Søren Emil Krogh
Klaus Knudsen
Michael Jacobsen
Jesper Madsen
Resultat af afstemning
Kaj Storgaard 49
Jan Nielsen 43
Søren Emil Krogh 39
Torben Dejligbjerg 24
Jesper Madsen 22 - suppleant
Michael Jacobsen 21 - suppleant
Klaus Knudsen 15 – suppleant

Punkt 10.
Valg af medlemmer til Kartsektionen
På valg:
Michael Trønninge – villig til genvalg som suppleant
Niels Erik Smidth – villig til genvalg
Egon Filholm – ønsker ikke genvalg
Lone Nissen – ønsker ikke genvalg
Forslag:
Sune Bergsman
Nikolaj Holck
Takker for valget

Punkt 11.
Valg af formand til Rallysektionen – John Christensen

Punkt 12.
Valg af formand Banesektionen – Kaj Storgaard

Punkt 13
Valg af formand Kartsektionen – Tage Petersen

Punkt 14.
Valg af revisorer
Forslag:
Knud Erik Nielsen
Ole Th. Nøhr.
Takker for valget.

Punkt 15
Eventuelt.
Spørgsmål:
Hvorfor der kun køres 1 DM løb i RC, når vi har Danmarks bedste bane?
Svar/ Steen Jørgensen - med henblik på fremtidsplaner vedrørende EM-løbi RC, køres der
NEZ ,3 store arrangementer på 1 år er for stor en mundfuld.
Legend cars sammen med FR løb i oktober kan give problemer for afviklingen?
Banesektionen ser på det og løser problemet.
Formanden takker for god ro og orden.

Til vitterlighed for ovenstående

Kirsten Sørensen – Næstformand/Sekretær.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877