Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamlings protocollat 29 jan 2011

Mototsport Nordjylland Generalforsamling 29. januar 2011

Velkomst ved formand Henrik Pedersen
Punkt 1.
Valg af dirigent. Forslag Ole Bech
Takker for valget


Valg af stemmetællere. Forslag Knud Erik Nielsen-Sonja Storgaard-Grethe Hansen.
Takker for valget.


Punkt 2.
Valg af referent. Forslag Kirsten Sørensen
Takker for valget


Punkt. 3
Formandens beretning
Kommentar til beretningen?.- Beretning godkendt


Rallysektion`s beretning v/ Thomas Larsen
Kommentar til beretning?-Beretning godkendt


Banesektion`s beretning v/ Steen Jørgensen
Kommentar til beretning?- Beretning godkendt


Gokartsektion`s beretning v/Michael Trønninge
Kommentar til beretning?-Beretning godkendt


Punkt.4
Fremlæggelse af regnskab Otto Christensen
Kommentar til regnskab?- Regnskab godkendt


Punkt 5
Indkomne forslag- ikke nogen forslag.


Punkt 6
Valg af formand.Forslag: Henrik Pedersen
Takker for valget


Punkt 7
Valg af sekretær/næstformand: Forslag Kirsten Sørensen
Takker for valget

Punkt 8
Valg til Rallysektionen.
På valg
Gert Simonsen-villig til genvalg
Kim Jensen- villig til genvalg
Martin Kristiansen-ønsker ikke genvalg


Forslag
Ole Stig
Bjarne Sørensen


Resultat af afstemning
Kim Jensen 37
Ole Stig 36
Gert Simonsen 34
Bjarne Sørensen 28- suppleant


Punkt 9
Valg til Banesektionen
På valg
Steen Jørgensen- villig til genvalg
Ib Jensen-villig til genvalg
Anders Salomonsen-villig til genvalg
Fredsvalg godkendt


Punkt 10
Valg til Gokartsektionen
På Valg
Henrik W. Jensen- ønsker ikke genvalg
Carsten Mortensen-villig til genvalg som Suppleant (valgt)
Lone Nissen- villig til genvalg (valgt)
Forslag Per Henrik Jensen &
Tage Oskar Pedersen 
Begge blev valgt


Punkt 11
Valg af formand Rallysektionen-Thomas Larsen


Punkt 12
Valg af formand Banesektionen- Steen Jørgensen


Punkt 13
Valg af formand Gokartsektionen-Michael Trønninge


Punkt 14
Valg af revisorer.Forslag Knud Erik Nielsen-Ole Th. Nøhr
Takker for valget


Punkt 15
Eventuelt
Orientering projekt gokartbane/udvidelse af rallycrossbane ved Jørgen Mølgaard


Spørgsmål vedr. EM løb i Rallycros
Udvidelse af bane samt vaskeplads er påkrævet. Begge dele er i gangsat.


Takker for god ro og orden
og vi glæder til et nyt og spændende år.


Til vitterlighed for ovenstående
Kirsten Sørensen- Næstformand/Sekretær.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877