Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamlings-protokollat 2015

Generalforsamlings protokollat for SMNJ 17 jan 2015

Tid:  22-01-2015 00:00

Støtteforeningen 17.1.  2015

Valg af dirigent og stemmetællere.

Kristian Jørgensen vælges til dirigent for generalforsamlingen, og erklærer generalforsamlingen rettidigt indkaldt.

Som stemmetællere vælges Sonja og Grete.

Formandens beretning.

Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen.

Regnskabets fremlæggelse.

Revisor gennemgik regnskab, og det godkendes uden bemærkninger.

Indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Svend trækker sig, så nyt medlem skal vælges.

Da ingen meldte sig, genopstillede Svend under forudsætning af at han kun vælges for et år, og der skal arbejdes på at finde et nyt mandligt medlem senest 31/12 2015

 Det pointeres at frivilligt arbejde i støtteforeningen IKKE kræver medlemskab.

Valg af revisorer.

Grete og Sonja genopstiller, og vælges af generalforsamlingen.

Evt.

Der var intet under evt.

Generalforsamlingen slutter i god ro og orden.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877