Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamlings protokollat 2023

Generalforsamling 2024

Motorsport Nordjylland

D. 20 januar 2024

Sted: Gården Nysum

Referat:

Formanden bød velkommen.

1 minuts stilhed for Ib Jensen. Ære være Ibs minde.


 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Kaj Storgaard blev foreslået som dirigent, og valgt, han bekræfter at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt i tide. Stemmetæller blev vores interne revisorer.

Der var 64 stemmeberettigede medlemmer til stede.

 1. Valg af referent.

Karen Larsen foreslået, og valgt.

 1. Formandens og sektionsformændenes beretning.

Formanden oplyser at Jysk Automobil Sport i 2024 har 75-års jubilæum, bestyrelsen tager stilling til hvorledes dette skal fejres.

Beretninger fra de forskellige formænd, lægges på hjemmesiden.

Ingen kommentar til de forskellige beretninger, og dermed godkendt.

 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Revisor Henrik Tange gennemgik regnskabet. Regnskabet godkendt.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

 1. Valg af formand.

Formand Finn Knudsen er på valg ulige år.

 1. Valg af næstformand.

Nuværende næstformand, Peter Bak, var villig til genvalg, hermed valgt.

 1. Valg af kasserer.

Da nuværende kasser ønsker at træde ud af bestyrelsen, blev der drøftet forskellige modeller, slutresultatet blev, at Morten Schnack overtager posten. Helle er behjælpelig med overlevering.

 1. Valg af sekretær.

På valg i ulige år.

 1. Valg af medlemmer til rallysektionen.

Forslag: Preben Stensballe, Henrik Ladefoged Jensen og Niels Bjerre, bestyrelsen kikker på vedtægterne, med henblik på ændring til 5 medlemmer i sektionen, i stedet for de nuværende 7, da det er svært at finde nok. De tre foreslået forsætter.

 1. Valg af medlemmer til Banesektionen.

Der skal vælges 4 til næste periode.

Forslag: Anders Salomsen, Jesper Madsen, Palle Konge, Mathias Knudsen og Kenneth Larsen,

Anders, Jesper, Palle og Mathias er valgt til sektionen, og Kenneth suppleant.

 1. Valg af medlemmer til Gokartsektionen.

Forslag: Ove Eriksen, Asbjørn Schrum, Henrik Nielsen, Ole Nørgård, Dennis Granvig, Søren Meng, Michael Nilling, Leif Andersen, Bruno Andersen og Husted

Ove, Asbjørn, Henrik, Ole valgt for 2 år, Søren, Leif valgt for 1 år. Daniel og Husted suppleanter.

 1. Valg af medlemmer til MRC-sektionen.

Nicklas Christensen og Peter Andreasen modtog begge genvalg.

 1. Valg af formand for rallysektionen: Preben Stensballe

 2. Valg af formand for Banesektionen: Jesper Madsen

 3. Valg af formand for Gokartsektionen: Leif Andersen

 4. Valg af formand for MRC- sektionen: Per Eriksen


 

 1. Valg af revisor


 

Henrik Tange modtog genvalg (Ekstern revisor)

Gunhild Maansen genvalgt (intern revisor)

Pernille Maansen nyvalgt (intern revisor)

 1. E.V.T.

Under evt blev der uddelt æresmedlemsskaber til,

Lonny og Jens Mikkelsen

Sonja og Kaj Storgaard

Helle Nielsen og Finn Knudsen

alle med tak for mange års samarbejde. Desuden blev Anne Bøje tildelt en gavekurv, som tak for det store arbejde som medlemsadministrator. Ved samme lejlighed blev der budt velkommen til ny administrator, Richard Bygholm.

Der skal ligeledes lyde en stor tak til Helle, for det store arbejde som kasser.

MNJ var vært ved en bid brød samt drikkevarer.

Dirigenten takkede for god ro og orden.


 

Referent: Karen Larsen


 

 


 


 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877