Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamlings protokollat for 2016

Generalforsamling  SMNJ 21/1 2017

Valg af dirigent og stemmetællere
Asbjørn foreslås som dirigent, og vælges.

Som stemmetællere vælges de interne revisorer

Formandens beretning
(Marian fremsender beretning pr mail)
Beretningen godkendes

Regnskabets fremlæggelse
2016 har givet et samlet underskud, blandt andet fordi støtteforeningen har betalt strøm for mere end deres eget forbrug.
Regnskabet godkendes

Indkomne forslag
Der stilles forslag om at bestyrelsen kan tilrette vedtægterne i løbet af det kommende år.
 
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Marian og Jens udtræder af bestyrelsen
Dorte opfordrer til at folk der gerne vil deltage i arbejdet, melder sig efter generalforsamlingen.
Dorte og Vivi er på valg i 2018
Dennis og Kim er på valg i 2019
Valg af 2 revisorer (et år ad gangen)
De nuværende revisorer genvælges

Eventuelt
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877