Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamlings protokollat for 2017

Generalforsamling SMNJ 2018
 Finn byder velkommen, og foreslår Ole Beck som ordstyrer. Ole takker for valget.
Knud, Ole og Grete foreslås som stemmetællere. De modtager valget.
Dorte aflægger beretning om året: Spændende år for støtteforeningen på mange måder:
Udover  Nysum Cup, klubmesterskab, NEZ og DM har vi i år deltaget/hjulpet til RallyX, 30 års jubilæum og 5.gear + festerne
Økonomien er lidt bedre end sidste år – det skyldes alene 5 gear – salget i boderne giver ikke det nødvendige overskud – den nye bestyrelse må tænke nye tanker
Tovholdere på Bakken og i Svinget – et forsøg, som dels skulle fordele opgaverne i bestyrelsen bedre og – dels skulle trække på flere netværk. Der er stadig for få hjælpere – håb om at en ny bestyrelse kan tiltrække flere hjælpere
Vedtægterne – på generalforsamlingen i 2017 fik vi til opgave at ændre lidt i vedtægterne – ændringerne går alene på valgproceduren, som ikke har været juridisk korrekt – vedtægtsændringer behandles under indkomne forslag
Afslutning for hjælpere – holdt vi traditionen tro umiddelbart efter sæson afslutning – endnu en gang tusind tak til alle hjælpere – specielt tak til Lene, dels for koordinering og planlægning af 5 gear og NEZ og dels for hjælp med regnskab. En kæmpe tak til Svend for dit store arbejde med jubilæumsskriftet – et flot stykke arbejde, som vi kan være stolte af. Der er stadig masser af bøger til salg til 100,- kr. stk. Sluttelig en stor tak til Vivi, som har knoklet og lagt vanvittig mange ”usynlige” timer i støtteforeningen.
Sluttelig tak til alle for samarbejdet – jeg og Vivi er på valg og ønsker ikke at genopstille. Dennis og Kim er ikke på valg i år, men ønsker begge at trække sig. Der skal således vælges en helt ny bestyrelse – så herfra skal lyde en stor opfordring til at opstille.
 Beretningen godkendes.
Dorte, Vivi ønsker ikke at genopstille, og Dennis ønsker at trække sig. Der skal derfor vælges 4 nye medlemmer.
Lene har holdt styr på regnskabet, og fremlægger regnskabet. Generalforsamlingen godkender regnskabet.
Der er indkommet 2 forslag. Et om at udvide bestyrelsen, og et om at præcisere afholdelsen af generalforsamlingen. Begge forslag godkendes.
Valg af medlemmer til bestyrelsen. Kim ønsker også at trække sig, men tilkendegiver at han godt kan fortsætte hvis der ikke findes andre. Karina vil gerne stille op på betingelse af at hun selv får lov at finde de resterende medlemmer.
Da ingen melder sig til bestyrelsen, suspenderes denne for nuværende
Det lykkedes ikke Carina Storgaard at samle en bestyrelse – så støtteforeningen indkalder til ekstraordinær generalforsamling
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877