Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamlings protokollat jan 2013

1. Valg af dirigent og stemmetællere

- Dirigent: Ole Bech

- Stemmetællere: Solvejg Sørensen, Lene Christensen og Ole T. Nøhr

2. Valg af referent

- Mia Schødt

3. Formandens + sektionsformændenes beretning

Bane sektionenVi havde travlt i 2012. 2 RC løb, 2 FR løb, Klubmesterskab, Mini Lemans, Åbent Hus, Træninger, DASU talentudvikling, Events og ZULU = ialt ca. 30 arrangementer.Deltagermæssitg kan vi godt mærke, at der er krise i Danmark idet der er nedgang i alle løbene. Publikum svigter også og det kan mærkes på økonomien.Sportsligt har det været rigtig godt og vi har været forskånet for alvorlige uheld.Vi har generelt fået fine dommerrapporter og der er da også mange kører der takker for et fint arrangement.

Klubbens kører har også fået fine resultater:

Ulrik Linnemann blev nr. 4 i EM i Super 1600Allan Jørgensen blev nr. 2 i NEZ mesterskabet og nr 4 i DM i Super 2000.Mikael Rolighed blev Danmarksmester i Super 1600 med Jakob Schnorr på 2. pladsen.Morten Schnack nr 2 i DM i Super NationalCasper B. Larsen blev nr 5 i NEZ og Danmarksmester i CK 250 cc

I Folkerace CUPPEN blev MNJ vindere af holdmesterskabet endnu engang.

I kl. 1 blev Anders Salomonsen nr. 3 og Torben Dejligbjerg nr. 5

1 kl. 2 blev Kenneth B. Sørensen nr. 6

 

Vi fik følgende klubmestre:

FR U16 : Kasper KudahlFR U18: Emil SchouFR LA : Malene SørensenFR KL1: Bent SørensenFR KL2: Carsten Storgaard

I crosskart fik vi følgende vindere:

CK Mini: Lasse StorgaardCK 85 : Lucas StaunCK 250: Chris Kristensen

3 af løbene er weekendarrangementer som starter allerede fredag. Stor ros til løbslederne og alle officials som vil bruge en hel weekend, eller det meste af den, for at andre kan komme ud at køre.

Indtil nu har princippet været, at alle er frivillige og, at der ikke udbetales penge for at hjælpe til. Det skal vi fortsætte med for, hvis vi først begynder, at honorere visse ydelser vil der opstå utallige diskutioner om, hvad der er ret og rimeligt og til sidst er der ikke noget, der kan gå rundt.

Vi skal også have respekt om de officials der er til løbene. Først betaler de klubkontingent for at være med og derefter skal til tider høre på brok fra flere sider både mundtlig og skriftlig - det er uholdbart i længden.

Saglig kritik er OK og det er noget vi kan lære af.

2012 blev året, hvor vores hal blev færdig. Resultatet blev imponerende flot og containerne er tømt og er væk inden sæsonstart, således at vi ikke begynder at fylde dem op igen.

Den nye sløjfe på FR banen er færdig og indvies til foråret. Der er delte meninger om den er god eller skidt, men den er som, den er.Formålet er dels at få banen til at holde bedre foran starten og dels at få farten lidt ned.Der vil være fokus på farten i folke race på alle baner i 2013 så jeg håber, at vi nu er et skridt foran.

Vaskepladsen var planlagt til foråret 2012, men tilladelsen blev lidt forsinket. Jeg er rimelig sikker på, at den bliver lavet her i foråret.

 

 

 

Vi har igen lavet nye afsnit af ZULU Djævlerace og der bliver vist her i april/maj måned og afsluttes med en direkte TV udsendelse d. 26 maj.Jeg tror, at det bliver stort, så allerede nu vil jeg bede om, at I sætter kryds i kalenderen for vi skal bruge en del flere folk end vi plejer.Lad os i fællesskab vise dem, at vi også er i stand til at lave direkte TV.

2013 bliver også året, hvor vi får startet Crosskart projektet for de 6 - 12 årige. Det bliver i samarbejde med FSAS og DASU. Mere om det senere.

Tilslutningen til vores klubaftener i sommerhalvåret er lidt "forkølet"Stor tak til dem der møder op og jer andre skal tænke over, at hvis I også ødte op et par gange vil det være med til at give energi og et skulderklap til de frivillige der sidder i banesektionen.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen og sektionen for samarbejdet i 2012

Stor tak til Støtteforeningen - uden jer gik det ikke, ganske simpelt.

Tak til klubbens sponsorer for, at I vil være med til at støtte op omkring banen.

Tak til samaritter, ambulance og læger, officials (både klubbens egne og dem fra andre klubber) DASU og alle andre der har været indvolveret i banens drift.

HUSK nu at tage JA hatten på til 2013 - støt op om banen og lad os få endnu en kanonsæson.

Rally sektionen:Så blev det igen nytår og tid til at se tilbage og gøre status på det forgangne år.

For rallyudvalget blev 2012, til et år med forandringer i form af formandsskifte, og nye udfordringer i form af de løb og pr-optrædener vi stod over for.

Årets helt store udfordring var vores minirally, som løb af stablen sidst i september. Nye regler for længden på prøver og løb, havde gjort det muligt at bruge nogle af de gamle Dm-rallyprøver, fra de gode gamle rally Himmerland dage. Vi havde henlagt rallycentrum til Shell i Støvring, som sammen med Nordjysk autoophug også var hovedsponsor på løbet. Blandt de mange deltagende hold var to MNJ hold, som begge gennemførte, og løbet blev oven i købet vundet generelt af Max Christensen fra Svenstrup.

Der ud over blev 2012 også året, hvor vi valgte, at prøve nye veje med PR arbejdet. Vi forsøgte os for første gang med en udstilling ved Aalborg Storcenter. Her havde vi to rallybiler og en gokart udstillet og uddelte ca. 250 stk. MNJ klubmagasiner og info om klubrally. Og dette er en aktivitet vi planlægger at gentage i år.

Vi var også med da Dasu med deres metal karavane besøgte autocolledge i Nr. Sundby. Her dystede en stor del elever dagen igennem, på en til formålet opsat klubrallyprøve for at finde en vinder, der skulle gå videre til finalen på Sjælland. I denne finale gjorde vores nordjyske deltager rent bord, da han vandt finalen foran alle de andre lokale vindere. Det skal dog dertil siges, at han ikke var helt fremmed for motorsport, da det var tidligere rallycrosskører Mikkel Jespersen.

Som tidligere år har vi kørt en del PR arrangementer for nye kører. Det har desværre kun givet tre nye hold, hvoraf nogle allerede er MNJ medlemmer.

Sidst men ikke mindst sluttede vi traditionen tro rallyåret af med Herregårdsløbet. Og her havde vi i år et pænt stort felt af kører. Og for anden gang i år havde Tv2 nord valgt at dække vores aktiviteter, hvilket glæder os, da mediedækningen jo er vigtig for synlig og opmærksomheden om vores sport.

 

I 2012 kan vi glæde os over, at vi igen kan ønske et af vores medlemmer tillykke med et danmarksmesterskab. Da Max Christensen, Svenstrup har vundet danmarksmesterskabet for gruppe N4 biler og vundet sølv i det generelle danmarksmesterskab.

Derudover har flere af klubbens hold været i aktion i andre serier. Således har Ole Stig deltaget i Yokohamamesterskabet, John og Johnni B. Christensen deltog i dasucuppen i minirally, Martin og Niels Bjerre kørte klubrally og sidst men ikke mindst Gert Simonsen som deltog i og vandt sølv i HMS Hillclimbe mesterskabet som anses for Dm i Hillclimb.

Alt i alt et godt år for rallysektionen og vi ser frem mod det kommende, som bl.a. vil byde på DM rally, Minirally, Hillclimbe, diverse PR aktiviteter og endelig Herregårdsløbet. Til sidst skal lyde en tak til støtteforeningen og de øvrige sektioner for godt samarbejde, i det forgangne år.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Otto Christensen fremlagde regnskabet som viste et pænt overskud i lighed med tidligere år. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninge.

5. Behandling af indkomne forslag

1. Forhøjelse af kontingentet med 1500,-kr

Opkrævningen skal fremover ske i to rater: Første rate som nu, anden rate 1/10. Medlemmer af klubben der i årets løb har hjulpet til - arbejdet for klubben - får rabat på anden rate. Rabatten udgør 300,-kr pr time, dog max 5 timer - 1500,-kr

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer for anden rate.

 

Ikke vedtaget.

 

2. Oprettelse af et "Hjælper-lotteri"

Hver gang et medlem af klubben hjælper til - udfører arbejde for klubben - i eksempelvis 3 timer, optjener vedkommende et "lod"

Alle optjente "lodder" går i en fælles pulje, hvorfra der årligt udtrækkes x antal vindere, der modtager en præmie. Disse præmier kan forhåbentlig erhverves

af klubben helt eller delvist som sponsor-præmier.

 

Vedtaget: Sektionerne finder en model til hjælpelotteri

 

3. Der oprettes et Forum på klubben`s hjemmeside, til brug for klubbens medlemmer.

 

Vedtaget: Link til forum oprettes på hjemmeside

 

4. Der afholdes et (weekend-) køretekniskkursus for folkeracere.

 

Vedtaget: Banesektionen finder en dato.

6. Valg af formand

- Henrik Pedersen ville gerne genvælges, men Finn Knudsen blev nævnt, som mulig formand og Henrik Pedersen valgte at trække sig, så derfor blev Finn Knudsen formand.

- Finn Knudsen er i 2013 formand for Motorsport Nordjylland. (1 år)- Martin Bjerre er i 2013 næstformand for Motorsport Nordjylland. (2 år)

7. Valg af kasserer

- Otto Christensen valgte efter 29 år på posten at træde tilbage.Som ny kasserer blev forslået Kirsten Sørensen, hun accepterede, og blev enstemmigt valgt.Første valgperiode for Kirsten Sørensen er ifølge vedtægterne på 1 år

8. Valg af medlemmer til Rallysektionen

- Ole Stig- Kim Jensen- Bjarne Sørensen- Gert Simonsen (suppleant)

9. Valg af medlemmer til Banesektionen

- Ib Jensen- Steen Jørgensen- Jens Mikkelsen- Jesper Madsen (suppleant)- Michael Jacobsen (suppleant)- Klaus Knudsen (suppleant)- Anders Salomonsen (suppleant)- Kenn Rehmeier (suppleant)

10. Valg af medlemmer til Gokartsektionen

- Tage Pedersen

11. Valg af formand for Rallysektionen

- John B. Christensen

12. Valg af formand for Banesektionen

Kaj Storgaard

13. Valg af formand for Gokartsektionen

Tage Pedersen

14. Valg af revisor

- Ole T. Nøhr- Knud Erik Nielsen

- begge modtog genvalg.

15. Eventuelt

- Intet

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877