Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamlingsprotokollat 23 jan 2016

Generalforsamlingen i STF 23/1 2016

 

Finn byder velkommen, og fortæller om Steen Jørgensens alt for tidlige død. Der holdes 1 minuts stilhed.
Ole Bech vælges til ordstyrer

Ole, Henrik og Knud vælges til stemmetællere.

 

Lonni Mikkelsen fremlægger formandens beretning.
Beretningen godkendes.
Jens Oluf fremlægger regnskab.
Regnskabet godkendes.
 

Der er ingen indkomne forslag.
 

Svend Jensen og Lonni Mikkelsen forlader bestyrelsen, og der skal vælges minimum 2 nye.
Vivi Bjerregaard opstiller, og vælges.
Generalforsamlingen suspenderes for nuværende, da der ikke melder sig flere til bestyrelsen.
 

Generalforsamling for støtteforeningen genoptages.
Under den anden generalforsamling, har flere kandidater meldt sig.
Marian Haferbier, Jens, Vivi Bjerregaard, Dorte Møller, Kim Sørensen, Dennis og Laila tegner den nye bestyrelse af støtteforeningen. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde.
 

Valg af revisorer
Revisorer genvælges
 

Eventuelt

Lonni takker dem der har valgt at indtræde i støtteforeningen
 

Finn takker for godt samarbejde med de afgående medlemmer, og byder de nye velkomne.
 

Generalforsamlingen afsluttes

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877