Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Kartsektion referat 06-2020

Gokartsektionsmøde d. 2. juni 2020

Tilstede: Jan W, Ove E, Bruno A, Jens K, Henrik N, Kurt G, Hans K, Allan M, Asbjørn S (ref.)

Afbud: Martin S

 

 

Referat:

 

1. Siden sidst og corona:

JW omtalte de forskellige gøremål, som har været i forbindelse med opstart og afvikling af træning under C-19 vilkår. JW håber på lempelser i forsamlingsforbuddet fra den 8. juni.

 

2. Antal medlemmer:

p.t. ca. 100 med helårligt træningskontingent / prøvemedlemsskab

p.t. ca. 910 i Facebook-gruppen.

Mulighed for ”professionel” træning/coaching af medlemmer blev drøftet. Stadig ønske om mindst én gang om måneden.

 

3. Info-skilte i forbindelse med den nye pit/paddock

HK laver skiltebukke til infotavler

JW sørger for tekst og skilte

Pit/paddock opdeles med markeringspæle og kæde som flytbar løsning, før etablering af permanent opmærkning.

 

4. Oprydning i container.

BA sørger for oprydning i container inden udgang af uge 24

 

5. Vedligehold baneanlæg

KG og JK sørger for harvning af sandfang

BA indkalder til arbejdsdage hver torsdag aften for medlemmer. 1. gang 4. juni

 

6. Træningslederhus

Muligheden blev drøftet. JW, HN, BA og HK arbejder videre med løsning af dette

 

7. Ny udkørsel fra bane til pit

Flere muligheder blev drøftet on location.

JW arbejder videre med DASU/KU om den aftalte mulighed.

 

8. Evt.

Intet.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877