Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Kartsektionen referat 04-2020

Referat af møde i gokartsektionen d. 21. april 2020 kl. 17:00

Tom K Karting Arena

 

Tilstede:

Jan W, Ove E, Henrik N, Bruno A, Martin S, Hans Christian P, Allan M, Asbjørn S (ref).

Afbud:

Kurt Gundersen

Ikke mødt:

Jens Karsø

 

Referat:

1. AS redegjorde for de store forandringer/forbedringer, der p.t. pågår i pit/paddock, sving 15, samt dræningen af sandfang før sving 1.

HCP redegjorde for status på byggeriet af det nye dommertårn, bl.a. om El, VVS, trappe, indv. aptering.

IT-forbindelse afklares efterfølgende af HCP med Tage O P.

 

2. JW redegjorde for de store udfordringer (pga Covid-19) med at åbne banen til denne sæson. JW gennemgik det DIF regulativ, som er udsendt d.d.

MNJ har besluttet at holde lukket for al træning indtil 10/5, hvor der foreløbig er udmeldt mulighed for lempelser. Gokartsektionen er enig i denne beslutning, og melder d.d. ud på Facebook og hjemmeside, at træningsstart er 12/5 (med forbehold for stramninger fra myndigheder).

Det annoncerede klubløb d. 17/5 aflyses.

 

3. JW delagtiggjorde sektionen i de øjeblikkelige økonomiske udfordringer for klubben og sektionen, grundet Covid-19.

Det besluttedes, at fastholde den besluttede pris for træning.

Dommertårn færdiggøres med stram styring af omkostningerne.

Øvrige investeringer holdes på et økonomisk meget lavt niveau.

Vi afventer kalenderudmeldinger for hvilke løb, vi kan arrangere – når organisationerne er klar hertil.

 

4. AS redegjorde for den nye miljøgodkendelses status (er endeligt vedtaget nu) og hvad vi hermed skal være opmærksom på. Der afholdes infomøde i MNJ-regi for klubbens træningsledere.

 

5. Alle gik en samlet tur på baneanlægget for at gennemgå de opgaver, som skal færdiggøres til banegodkendelsen og sæsonstart. Henrik N påtog sig ansvaret herfor.

 

6. Evt. – Intet.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877