Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Kartsektionen referat 09-2018

Sektionsmøde d. 25/9-2018, kl. 19.00
 
Deltagere: Ove, Jan, Henrik, Bruno, Jens, Jesper, Per og Martin S
Afbud: Asbjørn, Martin A
 
 
Dagsorden
 
 • Siden sidst
  • Klubhus
  • Klubløb
MS orienterede om siden sidst. Henrik supplerede med status på elektrikeren. Ove medbragte to nye varmeanlæg.
MS evaluerede kort på det første klubløb. Der har været ris og ros fra medlemmer, men i det store billede et positivt klubløb.
 
 • Banelayout fastlæggelse
  • Arbejdesgruppe
Banelayout samt opbygningen af hele anlægget blev drøftet. Om muligt skal jordarbejdet færdiggøres inden sæsonstart 2019. Per udarbejder et budget. Derefter skal der rejses økonomi etableres forbindelser.
Per, Jan og Henrik arbejder videre med projektet.
 
 • Økonomi
  • Dommertårn
MS vendte kort økonomien på driftbudgettet.
Christian har udarbejdet en pris på materialer til dommertårnet. AS og Jan arbejder videre med budgettet og arbejder på en fondsansøgning.
 
 • Info til klubhæfte, kontakt Helle
MS udarbejder tekst og billeder til et infohæfte.
 
 • Salg af anparter
MNJ ApS sætter 200 antal anparter til salg. De bliver solgt for 1000kr stykket. Kan købes af alle.
 
 • Evt
Bruno meddelte at fjernbetjeningen til flagposten er stået af. Der bestilles en ny i England. Bruno laver en midlertidig løsning til flagpost 2, 7 og 8 så klubløb kan afvikles.
Bruno indstiller vægten.
 
Vi har modtaget en klage fra Peter Mertz ang. Uretfærdig behandling til klubløbet D. 16/9. 
Objektive øjne overværede hændelsen og konkluderer at det var meget beklageligt at tage folks strøm. 
Den frivillige fik ingen mulighed for at forklare sig, og situationen blev en smule opildnet. 
Klagen er drøftet og afsluttet.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877