Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Kartsektionens referat 06-2018

 
Møde i Gokartsektionen, tirsdag, d. 19. juni 2018 kl. 19.00
Afholdt i Gokartklubhus.
 
Tilstede: Martin S, Martin A, Henrik N, Jesper L, Bruno A, Per S, Jan W, Asbjørn S
Afbud: Ove E, Jens K
Referent: Asbjørn S
 
1. Referatet fra seneste møde blev gennemgået for status på igangværende opgaver
 
2. Tonen og adfærd mellem medlemmer og gæster på banen blev drøftet.
Sektionen er helt enige om, at det er ubetinget vigtigt, at ALLE skal have en god og behagelig oplevelse ved at være på besøg på Tom K Karting Arena.
Alle sektionsmedlemmerne skal påse at dette pågår og vedligeholdes.
 
3. MS arrangerer afhentning af fanghegnsrør i Århus og Vejle i uge 26
 
4. Flagpostlys - udvidelse og nyetablering blev drøftet. Afventer tilbud via PS. Det nuværende anlæg vedligeholdes nødtørftigt indtil videre.
 
5. Startlys/bom – afventer JW afklaring om udformning – 1 eller 2 ben?
 
6. Dommertårn – det nye dommertårns placering blev afklaret af PS med angivelse direkte i terrænet. AS sørger for at sokkel/punktfundamenter bliver etableret.
 
7. Pitområde, baneudvidelse etape 2 – JW vil i samarbejde med Tom K komme med et forslag til baneudvidelsen. Besigtigelse foretages i juni måned.
 
8. Kart Cup Nord – vi arrangerer ikke en afdeling i 2018
 
9. Løbsafholdelse og træningsinfo:
Lørdag, 4/8: Der afholdes et prøvetræningsløb for klubbens medlemmer – for afprøvning af tidtagning m.v. Det fordrer, at ca 10 medlemmer tilmelder sig som hjælpere til afviklingen.
Samme dag afholdes klubmesterskab på Nysumbanen (offroad) med efterfølgende klubfest. Alle fra Karting opfordres til at deltage i klubfesten.
Lørdag, 11/8: Banen er lukket for træning (Rally X Nordic på Offroadbanen) Vi opfordrer til, at man tilmelder sig som hjælper på dagene 10 – 12/8.  MNJ.dk/RallyX/officialtilmelding. Der skal bruges ca. 150 personer til afviklingen !!
Søndag, 19/8: Der afholdes lukket klubløb.
Søndag, 16/9: Der afholdes lukket klubløb.
Søndag, 14/10: Der afholdes lukket klubløb.
MS sætter info på MNJ.dk
 
10. Eventuelt
AS opfordrer til at bruge Facebook mere med positive nyheder fra banen. Billeder mv. sendes til MS.
PS opfordrer til, at vi øger uddannelse af officials til afholdelse af løb – for også at få hjælp til selvhjælp af andre klubber.
Overholdelse af Regler om gående færdsel på -og ved - banen blev drøftet. Det blev indskærpet, at der ikke må hentes karts, mens der stadig køres træning. Træningslederen skal give tilladelse, hvis et barn har brug for hjælp på banen. Det indskærpes, at gult flag/lys betyder forsigtig kørsel i Zonen, og specielt ved passage af hindring.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877