Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Mødereferat Rally d. 11/1-22

Rallyudvalgsmøde    11.01.22  

dagsorden:

Deltagere: Kim, Henrik, Kristian, Niels, Preben, Bjarne, Martin

Afbud: Thomas Vigh1 Bestyrelsesmøde december:

Kim gennemgår emner fra bestyrelsesmødet vedr. rally.

Regnskab 2021

Gennemgang af overordnet forventninger til regnskab for 2021.

Udvalget forventer ekstraordinært stort overskud i rallysektionen. Dette skyldes primært afholdes af de 3 store åbne løb i løbet af året, hvor der til alle løb var stor deltagelse.

DM1 Dansk Super Rally
Hillclimb Lindum Skov
Herregaardsløbet


Budget 2022 

Konservativt regnskab 2022. Der afholdes de samme 3 løb som i 2021, men der forventes et lavere overskud for året grundet stor usikkerhed omkring DM-løb i Aalborg. 


MNJ  Åbent  Hus Maj måned

Kim informerer om åbent hus dage som afholdes sammen med banesporten. 

Dato bestemmes senere, da dette bestemmes baneklubberne imellem.


2  Generalforsamling:

Næstformand + Sekretær  MNJ

Kim informerer om nyt forslag fra bestyrelsen. 

Næstformandsposten for klubben suppleres med en sekretær fra 2022. Både næstformandsposten samt sekretærposten er på valg. 


Formandsberetning
Udvalg giver input til Kim til sin formandsberetning. 


Valg. Udvalg 
Preben, Martin, Henrik og John er på valg. 

Alle på nær John er villig til genvalg. 


3  DM - rallyshow  25. juni

Oplæg til rallyudvalget fra Bjarne og Preben til rallyudvalget omkring status for arrangement til DM-ugen. 

Der har været afholdt møde imellem MNJ løbsledergruppen, Aalborg kommune og Aalborg flyvestation. Der er mundtligt aftale om at fortsætte arbejde med at afholde arrangement med base på flyvestationen.

Området er godt til formålet og der kan laves 2 prøver på området. 

Løbsledelsen er i dialog med rallyudvalget om konkurrence, reglement m.m. Der arbejdes på at konkurrencen vil være et DIF-mesterskab. 

Løbsledelsen skal lave oplæg til flyvestationen samt Aalborg kommune så der kan laves en formel aftale omkring arrangementet. 

4  Reklamer trailer

Der skal grafik og reklamer på trailer. Der er enighed om et lave simplet design uden detaljerede billeder m.m. for at sikre design ikke forældes. 

Grafik kan fx indeholde
Stort MNJ Logo
Skrift
MNJ Rally tekst på sider. 
Reklame for klubben på bagende/døre.
Grafik fx stregtegning af rallybil eller lign. 

Der skal i udvalget laves et oplæg som kan bruges til tilbud. 

Det vedtages at der derefter skal tages kontakt firmaer for priser/tilbud. 

Fx
SP Skilte
Degn Grafisk


Evt.

Forsikring på trailer skal undersøges. Forsikring skal dække trailer + indhold af traileren, da det forventes at den vil være fyldt med materialer i sæsonen. 

Info om rally løbslederseminar i februar. Diskussion om der skal sendes personer på sikkerhedschef kursus. 
 

Næste møde

Bestemmes efter generalforsamling
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877