Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Mødereferat Rally d. 26.11.19

MNJ Rallymøde     tirsdag d. 26. nov. Kl. 19.00 i Nysum 

Referat

 

 

Fremmødte:    Henrik, BS, Ole, Kim, Preben

Afbud:               Thomas Ø. Thomas V., Kristian, Johnni,

 

 

         1.      DM Rally 

Dato:    Besluttet at vi kører 25. april 2020

Løbsledelse: Der blev sat navne på løbsledelse og organisationsplan gennemgået med navne og forslag til mange opgaver                  

Noter formiddag, prøver eftermiddag, mål og spisning i maskinhal Nysumbanen

Prøver rallycentrum I Nysum med en prøve og 3 landevejsprøver der køres 2 gange?

Budget: Bjarne arbejder videre på budget, med det vi ved nu vedr. økonomi.     

                                       Skal afleveres til bestyrelse senest 1. dec.

 

 

 2. MNJ Rally løbsdatoer 2020

                           DM Rally    Lørdag 25. april

                           Yokohama rallyshow: Banesporten er ved at flytte flere løb og vi kan måske få søndag d. 16. august

                           Herregårdsløb lørdag 31. Okt. I Aars på erhvervskolerne

                           Klubrallykurser  og klubløb:  datoer besluttes senere. Alle løbsledere skal lave klubløb

                           Åbent Hus MNJ Nysum:   Ny dato lørdag d. 9. maj

 

 

 

3.      MNJ Arrangement med Erhvervskolerne Aars: alle udvalg har haft møde med Erhvervskolerne Aars

Oplæg er at det kommer til at foregå som åbent hus lørdag d. 16. maj

 

 

 

4.      MNJ Generalforsamling lørdag d. 25. januar kl. 13.  – alle udvalgsmedlemmer kl. 10.00 til rundstykker og frokost

                           På valg rally:  Ole Stig,  Johnni B.C., John B.C., Thomas H. Østergård, Henrik L. J.

                           Kim spørger hvem der er villig til genvalg

 

 

 

5.      Evt. ?

Klubtrøjer:   punkt udsat til næstemøde

 

 

 

6.      Næste møde:         ikke aftalt 

 

  

                Referent : Kim N. Jensen

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877