Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Mødereferat Rally d.04.02.20

MNJ Rallymøde     tirsdag d. 04. febr. Kl. 19.00 i Nysum 

Dagsorden

 

Indkaldte: Henrik Ladefoged Jensen, Bjarne Sørensen, Kristian Wullf, Thomas Vigh, Jeannette Kvick,                           Preben Stensballe, Martin Sall, Kim Naujokat Jensen.

 

Fremmødte:  Alle

Afbud:        

      1.     Konstituering / Organisation 

Formand                                                 Kim Jensen fortsætter

Næstformand                                          Henrik Ladefoged fortsætter

 

Økonomi/budget arrangementer

Løbsleder er tovholder på budget og regnskab for på de enkelte løb. 

 

Det skal bestemmes hvorvidt der skal laves et samlet regnskab for rally afd., da har været problemer med at bilag konteres på det forkerte regnskab. (Rally/O-løb)

 

Der skal laves en ny navngivning på konti, så de er mere retvisende. Henrik laver et udkast.

 

Klubmesterskab/turneringsansvarlig

MNJ Klubmesterskab fortsætter uden ændringer fra forrige år. Forslag fra Kim om turneringsansvarlig som følger op på fordeling af klubløb, mesterskabs point m.m.

 

Der afholdes en klubaften for at planlægge løbsdatoer samt løbsområder.

 

Referent

Preben eller Thomas Vigh laver referat.

 

Teknik/biler

Der efterspørges i klubben efter en kontaktperson til tekniske spørgsmål.

 

Niels Bjerre spørges om han vil være kontakt mht. teknik/biler.

 

Forslag fra Jeannette om en eller flere klubaftner med temaer, fx teknisk kontrol osv.

 

Reglement

Ole Stig spørges om han fortsat vil være kontakt mht. reglement.

 

Kontakt nye medlemmer / Hjemmeside

Kontakt til nye foregår i dag kun igennem hjemmeside.

 

Hjemmeside opdateres med nye kontaktpersoner – herunder også kontakter til andre end rallyudvalg.

 

Forslag om oprettelse af fælles e-mail (fx rally@mnj.dk) som videresender til en eller flere medlemmer.

 

Forslag om offentlig MNJ Rally facebook side til kontakt af nye medlemmer. Der findes i dag en MNJ side, så vi ikke deler via grupper.

 

Facebook henvender sig mere bredt til publikum, nye medlemmer, kørere, rallyafdelingens medlemmer, officials,

 

Thomas Vigh er tovholder på at oprette en facebookside. Rallyudvalg gøres til administratorer på gruppen.

 

Navn på gruppen vil være "Motorsport Nordjylland Rally" for at følge navngivning af andre MNJ grupper såsom gokart.

 

Link til facebookgruppe oprettes på forsiden af mnj.dk

 

DASU Kurser

Kurser kan bestilles igennem Kim som sender tilmelding til DASU.

 

Preben og Jeannette har taget OF344/OF324

 

MNJ mangler en person som kunne uddannes teknisk kontrol. Kandidater er Niels Bjerre og Frej.

 

Der kan være komme et krav fra DASU om bedre uddannelse af officials som følge af Randers ulykken. Der bør afholdes et kursus til officials som ikke er medlem af klubben.

 

Kioskudvalg

Til små klubløb indkøber vi pølser, brød m.m. til løb og medbringer grill. Maike vil gerne kan godt være

 

Ved større løb arrangeres kiosksalg af løbsledelsen, fx ved Yokohama, DM Rally og Herregaardsløbet.

 

           Container/materialer

Martin Sall tovholder på fortsat oprydning i container og optælling af materialer. Der skal findes 2-3 personer som kan hjælpe Martin med arbejdet, evt. på en arbejdsdag. Gerne inden DM1

 
2.     DM Rally

Status

 

Lodsejertilladelser

Høndrup                               OK

Lindum Skov                         Udfordring med en lodsejer som ikke kunne ud ved sidste løb. Bjarne kontakter direkte.

Kongens Thisted                   OK indtil videre. Mangler ca. 10 stk.

Nysumbanen                         Sendt brev til kommune vedr. dispensation til støj.

 

Forventning om notekørsel og shake-down fredag aften.

 

Evt. servicepause før grus prøve ved Nørager mejeri.

 

Økonomi/sponsorer

Der arbejdes fortsat på egne sponsorer.

 

Jeannette: Mulighed for udstilling af Polaris.

 

Prøver

Fortsat 4x2 prøver med 3 service pauser.

 

Foreløbig afviklingsplan viser ca. 110 km prøver med 160 km transport. Ved start kl. 11 med 80 deltagere, så er sidste bil i mål ca. kl. 19

 

Evt. max tilmelding 80 biler.

 

Rallycentrum

Rallycentrum forsat i Nysum.

 

Jeannette: Husk overnatningsmuligheder i tillægsregler

B&B Lindum

Vandrehjem i Hobro

Motel Shell Støvring

 
3.     MNJ Rally løbsdatoer 2020

                  DM Rally    Lørdag 25. april

 

                  Yokohama rallyshow: søndag d. 16. august

                  Vi mangler en sponsor til Yokohama reklame.

 

                  Herregårdsløb               lørdag 31. Okt. i Aars på erhvervskolerne

                  Sponsorer afklares senere på sæsonen.            

 

                  Klubaften i februar:

                 

                  Onsdag den 26/2 kl. 19 på Gården i Nysum.

 

                  Agenda

                  - Løbsdatoer

                  - Opdaterede reglementer

                  - Teknik

                  - (Evt. torsdagsrally)

 

Torsdagsrally

- Krav, 2 prøver tæt på hinanden, efter fyraften

- Evt. samarbejde med Viborg om 1-2 løb i løbet af sæsonen

 

Klubrallykurser

Ej diskuteret.

 

Klubløb: 

                  Åbent Hus MNJ Nysum:   Lørdag d. 9. maj (og evt. 16. maj)

 

         4.     3G Mandemessen Aalborg den 13 juni 2020 fra Kl. 11.00 - 15.00.

Kim svarer tilbage på e-mail.

 

Thomas Vigh kan udstille, hvis der ikke er klubløb samme dag.

Evt. spørg Gert Simonsen om han kan udstille.

5.     Evt. ?

Løbsleder / dommerseminar lørdag d 29. februar kl. 10-17

Henrik og Bjarne deltager. Husk at Ole Stig får information, såfremt han ikke har modtaget e-mail.

Preben, Kim og Jeanette deltager ikke.

 

Klubtrøjer

Kim kontakter XL Byg i Arden vedr. indkøb af klubtrøjer. Evt. med mulighed for at låne prøver til klubaften.

 

Forslag om rally klubfest i forlængelse af DM, evt. i forbindelse med Le Mans weekenden, hvis det afholdes igen.

 

Preben tager fat i John B. mht. at få udlånte nøgler tilbage. Preben og Martin mangler nøgle.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877