Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Mødereferat Rally d.09.06.20

MNJ Rallymøde     tirsdag d. 9. juni Kl. 19.00 i Nysum

 

Dagsorden

 

Indkaldte:

Henrik Ladefoged Jensen, Bjarne Sørensen, Thomas Vigh, Jeannette Kvick,

Preben Stensballe, Martin Sall, Kim Naujokat Jensen, Kristian Wulff,

 

Fremmødte: 

Henrik Ladefoged Jensen, Bjarne Sørensen, Thomas Vigh, Preben Stensballe, Martin Sall, Kim Naujokat Jensen, Kristian Wulff

 

Afbud:       

Jeanette Kvick

 
1.              MNJ Rally løbsdatoer 2020

                 Klubaften Ny Dato  ??????     kl. 19 på Gården i Nysum.

 Forslag om torsdag 2 Juli. Martin spørger facebook gruppen om datoen passer alle.

 

                  Agenda

                  - Løbsdatoer KM

                  - Opdaterede reglementer

                  - Teknik

                  - (Evt. torsdagsrally)

                  Flere punkter ????

 

 

Klubrallykurser  Torsdagsrally  Mariager Fjord kommune

- Krav, 2 prøver tæt på hinanden, efter fyraften

- Evt. samarbejde med Viborg om 1-2 løb i løbet af sæsonen

Klubrallykurser

 

Beslutning: 3 arrangementer er nok til at lave et tællende til klubmesterskab i 2020.

 

Vi aftaler til klubaften hvilke datoer der skal afholdes klubløb i efteråret.

 

Vi vil indtil videre lede efter en hverdagsaften hvor vi kan køre lukket træning (indtil kl. 20)

 

Vi prøver om vi kan afvikle klubrally Lørdag den 27 Juni, kl. 14-18, såfremt vi kan få lov at bruge banen. Preben/Kristian kan evt. blive oplært i støjmåling af Peter Bak på lørdag (13/6). Kim følger op.  

 

Vi påbegynder planlægning af et klubrallyløb, som kan afvikles såfremt der åbnes op fra DASU efter den. 8 Juni. Skal gerne være et løb indenfor Mariagerfjord kommune.

 

Forslag

Hadsund fjernvarmeværk

Astrup Cementstøberi.

 

Klubløb på Nysumbanen   eller andre steder ???

Ledige tider  i Nysum – alle tirsdag kl. 15-20

Lørdag ???

 

Lørdag den 11 Juli planlægges træning for klubmedlemmer. Alle skal være tilmeldte på forhånd, ellers lukkes de ikke ind.

 

Peter Bak skal indkaldes til støjmåling, hvis en person fra rallyudvalget ikke er oplært i støjmåling.

 

                  Yokohama rallyshow: søndag d. 16. august

                  Organisation:

                  Max 50 personer

                  Regler/restriktioner for afvikling

Bøder

Evt. træningsarrangement

 

Efter 8 August kan vi afholde løb med op til 200 personer, hvis planen for åbning af Corona fastholdes.

 

Hvis løbet skal afholdes, skal vi have styr på de gældende Corona regler, således vi kan afvikle løbet med de restriktioner som er gældende.

 

Preben kan undersøge hvilke forholdsregler vi skal tage når vi kommer hen i sommerferien (Juli måned). Kontakt evt. Helle om hvad de gør på banen.

 

 

                  Le Mans arrangement lørdag d. 19-20. september ?

 

Der er stemning i rallyudvalgt for at afholde en klubaften ifm. Le Mans for at opbygge en tradition. Der skal undersøges om der er opbakning fra de andre klubsektioner.

 

Der er en gruppe omkring planlægning af Le Mans aften fra sidste år. Kristian er med i gruppen.

 

Samme weekend som Le Mans er der DM i folkerace på Løvel. Det betyder at der sikkert ikke vil være stor deltagelse fra banesektionen.

 

Vi kan selv overveje at afholde et klubløb på dagen med Le Mans start, hvis der er stemming for det. (Kim kan ikke deltage den weekend)

 

 

                  Herregårdsløb              lørdag 31. Okt. i Aars på erhvervskolerne

                  Sponsorer afklares senere på sæsonen.            

                  Løbsledelse

                 

Løbsdatoen kan ikke flyttes. Det skal bekræftes med erhvervsskolerne om denne weekend stadig passer med deres planer.

 

Kim er begyndt at lave nye forslag til prøveskitser på de samme prøve arealer som sidste år.

 

Sponsor betaling 2019  - Kirsten mailer påmindelse

 

Punktet omkring herregårdsløbet springes over og udskydes til næste rallyudvalgsmøde.

 
2.              Indkøb af materialer til klubrallykurser og trailer

 

Vi går videre med indkøb af ny eller nyere brugt trailer. Hvis vi kan finde en ny trailer, så kan vi evt. spare momsen. 

Rallyudvalget har ikke travlt med indkøb af trailer, da der ikke er mange løb i kalenderen, men holdningen er stadig at vi vil have den købt i år, da vi har afsat pengene i budget. 

Vi afventer og se om der skulle komme et godt tilbud.

 

Krav til trailer

- Nedvejes til fx 1200 kg, så personer uden trailer kort kan køre med traileren.

- ét akslet trailer, da den er nemmere at flytte/håndtere.

- hængslet bagdøre så man kan køre med trailer åben mens der sættes materialer op.

- Skal kunne låses (hængelåse kan tilkøbes)

- Skal have støttefødder, så vi kan gå i traileren uden den er påsat en bil. (kan tilkøbes)

 

Ønsker

- sidedør, så vi kan tilgå fronten uden at gå igennem bagdøren.

 

Tilbehør

- Weber 3200 grill

- Letvægtsgasflaske

- Pop-up telt + sider

- 2 brugte iPads eller Android tablets. (App forefindes til torsdagsrally)

 

3.        Arbejdsaftener Nysum onsdag fra kl 17 og lørdag formiddag

 

Vi prioriterer at deltage i arbejdsaftener på Nysumbanen, da vi ikke selv har så mange aktiviteter.

 

Rallysektions medlemmer har deltaget i flere arbejdsaftener. Ros til medlemmerne.

 

4.     Evt. ?

 

           Container/materialer

Martin Sall tovholder på fortsat oprydning i container og optælling af materialer. Der skal findes 2-3 personer som kan hjælpe Martin med arbejdet, evt. på en arbejdsdag.

Preben, Henrik og Martin afholder arbejdsaften den 26/5 med henblik på oprydning i egen container.

 

Udover oprydning skal der laves en plan for:

       Opsætning af hylder m.m.

 Indkøb af nye materialer, opbevaringskasser m.m.

      Opsætning af plader på ydersider

Status ? 

Henrik køber ind til 5 hylder osv. i Jem og Fix, ca. 1800 dkk. Faktura sendes til Kim. 

Derudover indkøb af diverse.

Klodskasser m.m. til opbevaring. brun sæbe til rensning af C21 tavler. Maling til opmærkning af materiale med “MNJ Rally 

Oprydning: Galvaniserede "kryds" smides væk. Vi beholder 8-10 stk. 

Vi indkalder på Facebook gruppen for klubrally kørere til en arbejdsdag en onsdag aften. Hvis der er mange medlemmer der dukker op, så kan vi også hjælpe med på banen.  

 

Klubtrøjer:

Kim kontakter XL Byg i Arden vedr. indkøb af klubtrøjer. Evt. med mulighed for at låne prøver til klubaften.

Status Kim fra XL Byg 

 

Forslag om rally klubfest i forlængelse af DM, evt. i forbindelse med Le Mans weekenden, hvis det afholdes igen.

Afventer. Evt. i forbindelse med klubløb senere på sæsonen.  

 

Nøgler:  Status

Preben har modtaget 2 nøgler fra John B. Preben og Martin har nu nøgler i stedet.

 

Nøgleliste opdateret på mødet.

 

Spørgsmål fra Jeanette Kvick om vi hjælpe med til Fejden den 1. august? 

Svar: Enighed om at vi kan hjælpe med en prøve. Kim har meldt tilbage til Jeanette.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877