Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Mødereferat Rally d.19.05.20

MNJ Rallymøde     tirsdag d. 19. maj Kl. 19.00 i Nysum

 Mødereferat

 

Indkaldte:

Henrik Ladefoged Jensen, Bjarne Sørensen, Thomas Vigh, Jeannette Kvick,

Preben Stensballe, Martin Sall, Kim Naujokat Jensen, Kristian Wulff,

 

Fremmødte: 

Henrik Ladefoged Jensen, Bjarne Sørensen, Thomas Vigh, Preben Stensballe, Martin Sall, Kim Naujokat Jensen

 

Afbud:        

Jeannette Kvick, Kristian Wulff

 

 1.              MNJ Rally løbsdatoer 2020

                 

Klubaften Ny Dato  ??????     kl. 19 på Gården i Nysum.

 

               Hvis der åbnes for op til 30-50 personer, kan vi afholde klubaften samt løb uden restriktioner.

 

               Afventer klar udmelding fra regeringen fra hvornår dette er tilladt.

 

                  Agenda

                  - Løbsdatoer KM

                  - Opdaterede reglementer

                  - Teknik

                  - (Evt. torsdagsrally)

                  Flere punkter ????

 

 Klubrallykurser  Torsdagsrally  Mariager Fjord kommune

- Krav, 2 prøver tæt på hinanden, efter fyraften

- Evt. samarbejde med Viborg om 1-2 løb i løbet af sæsonen

Klubrallykurser

 

                   Beslutning: 3 arrangementer er nok til at lave et tællende til klubmesterskab i 2020.

 

                  Vi påbegynder planlægning af et klubrallyløb, som kan afvikles såfremt der åbnes op fra DASU                      efter den. 8 Juni. Skal gerne være et løb indenfor Mariagerfjord kommune.

 

                 Forslag:

 Hadsund fjernvarmeværk

Astrup Cementstøberi.

 

DM Rally    Lørdag 25. april  

 

                    Løbsledelsen valgte at udsætte DM til 2021 pga. restriktioner for publikum og mangel på nye                        tilladelser. Valget blev truffet umiddelbart efter udmeldingen om at alle større arrangementer                          (over 500 personer) ikke kan ske før efter 31. August.

 

                    Løbsledelsen kunne ikke efter Corona nedlukningen nå at færdigplanlægge og afvikle løbet før                      sommerferien og efter sommerferien forventes løbskalenderen være fyldt. Derudover ville                              økonomien i løbet være presset, hvis der ikke er mulighed for publikum og der ikke er mange                        sponsorer på løbet.

 

Aflyst  MNJ Åbent Hus Nysumbanen    Lørdag d. 9. maj  

                    Hvem kan hjælpe ?

 Hvem kan køre ?

 

                   Åbent hus bliver ikke afholdt i 2020.

 

Klubløb på Nysumbanen   ???

 

                   Vi undersøger mulighederne for at afholde et klubløb en lørdag på Nysum. Evt. lørdag den 4                         Juli. Kim tager fat i Helle om vi kan reservere/låne banen.

 

                  Yokohama rallyshow: søndag d. 16. august

                  Organisation:

 

                  Vi afventer om restriktionerne bliver løftet til en niveau, hvor vi kan afvikle løbet. Vi har                                    muligheden for at afvikle løbet uden publikum, da vi ikke har de store udgifter.

 

                  Hvis ikke der er Yokohama vil vi overveje at lave træningsdag for DM feltet.

 

                  Le Mans arrangement lørdag d. 19-20. september ?

 

                Der er stemning i rallyudvalgt for at afholde en klubaften ifm. Le Mans for at opbygge en tradition.                  Der skal undersøges om der er opbakning fra de andre klubsektioner.

 

                 Punktet tages op igen senere.

 

                  Herregårdsløb              lørdag 31. Okt. i Aars på erhvervskolerne

                  Sponsorer afklares senere på sæsonen.            

                  Løbsledelse

                 

          Løbsdatoen kan ikke flyttes. Det skal bekræftes med erhvervsskolerne om denne weekend stadig                passer med deres planer.

 

          Kim er begyndt at lave nye forslag til prøveskitser på de samme prøve arealer som sidste år.

 

Sponsor betaling 2019

 

          Kim følger op med Kristian. Venlig påmindelse sendes til sponsorer som manglende betaling.

        

MNJ Miljøplan godkendt

Møde løbsledere Nysum   -  Kim deltaget   (begrænset deltagere)

Offroad

Gokart

 

            Alle biler som kører på banen skal støjmåles 2 gange årligt. Der er begrænsninger for antallet af                   kørende biler på banen ad gangen.

 

             Vi må afvikle løb indtil kl. 20 på lørdage og kl. 18 på en søndag på en løbsdag.

 

             Næste gang vi skal afholde et løb på banen, skal vi tage fat i Peter for at få yderligere instruktioner.

 

Aflyst  Møde mellem MNJ og DASU bestyrelser tirsdag d. 24. marts kl. 17.00


2.              Indkøb af matrerialer til klubrallykurser og trailer

 

              Vi går videre med indkøb af ny eller nyere brugt trailer. Hvis vi kan finde en ny trailer, så kan vi evt.                spare momsen.

 

       Krav til trailer

            - Nedvejes til fx 1200 kg, så personer uden trailer kort kan køre med traileren.

            - ét akslet trailer, da den er nemmere at flytte/håndtere.

            - hængslet bagdøre så man kan køre med trailer åben mens der sættes materialer op.

            - Skal kunne låses (hængelåse kan tilkøbes)

            - Skal have støttefødder, så vi kan gå i traileren uden den er påsat en bi. (kan tilkøbes)

 

        Ønsker

              - sidedør, så vi kan tilgå fronten uden at gå igennem bagdøren.

 

        Tilbehør:

              - Weber 3200 grill

              - Letvægtsgasflaske

              - Pop-up telt + sider

              - 2 brugte iPads eller Android tablets. (App forefindes til torsdagsrally)


 
3.             Arbejdsaftener Nysum onsdag fra kl 17 og lørdag formiddag

 

              Vi prioriterer at deltage i arbejdsaftener på Nysumbanen, da vi ikke selv har så mange aktiviteter.

 4.                3G Mandemessen Aalborg den 13 juni 2020 fra Kl. 11.00 - 15.00. 

 

            Aflyst.
  

 5.     Evt. ?

 

           Container/materialer

Martin Sall tovholder på fortsat oprydning i container og optælling af materialer. Der skal findes 2-3 personer som kan hjælpe Martin med arbejdet, evt. på en arbejdsdag. Gerne inden DM1

 

          Preben, Henrik og Martin afholder arbejdsaften den 26/5 med henblik på oprydning i egen container.

 

          Udover oprydning skal der laves en plan for:

      ·       Opsætning af hylder m.m.

      ·       Indkøb af nye materialer, opbevaringskasser m.m.

      ·       Opsætning af plader på ydersider

 

Klubtrøjer:

Kim kontakter XL Byg i Arden vedr. indkøb af klubtrøjer. Evt. med mulighed for at låne prøver til klubaften.

 

          Kim tager fat i XL byg om prøver.

 

Forslag om rally klubfest i forlængelse af DM, evt. i forbindelse med Le Mans weekenden, hvis det afholdes igen.

 

           Afventer. Evt. i forbindelse med klubløb senere på sæsonen.  

 

Nøgler:  Preben tager fat i John B. mht. at få udlånte nøgler tilbage. Preben og Martin mangler nøgle.

 

Preben har modtaget 2 nøgler fra John B. Preben og Martin har nu nøgler i stedet

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877