Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Dagsorden 6  MNJ Rallysektion

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag d.  8. Maj kl. 19.00 i klubhuset i Nysum 

Afbud fra:

 

1   Fordeling af løbsledelser til                 JFM,            Yokohama       og        Herregårdsløb

                  Løbsleder                             Bjarne                  Kim                              Henrik L.

                  Sekretariat / Beregning         Ole                      Malle                            Ole

                  Teknisk kontrol                    Allan ?                  Allan ?                         os selv

                  Official chef 

                  Materialechef                  Stefan ?

                   Rutebog                       Steensballe           Steensballe                    Steensballe

                  Sikkerheds chef                                          Jørgen H. ?

 

 

2     Lør 28 april MNJ  åbent Hus i Nysum  Bane, Gokart og Rally,

                                    Evaluering

                                    Regnskab - regninger

 

 

 

3  Lør  9. juni                Hjælpe RAS DM 4  prøve  MNJ har sagt ja til at hjælpe med prøve

                                    Der skal bruges 20 – 25 mand. Bjarne er prøvechef og tovholder.

 

 

 

 

4  Lør 30. juni Er blevet tællende til JFM Klubrally  start og mål Nysum

                                    2 prøver i Nysum + 3-4 mere  køres 2 gange

                                    Prøvetilladelser  deadline

                                    prøverækkefælge

                                    Forslag: Arden, Hobro 3 forskellige steder og Høndrup.

                                    3. afd. MNJ Klubmesterskab Klubrally

                                    Prøvemandskab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   Lør 4 aug JFM holdmesterskab   (deltagere, officials, fest)
                                    12 forskellige prøver  Hjælpe RAS med 1 Klubrally prøve, der skal bruges

                   5 – 6 personer – heraf skal en være prøvechef.

 

 

 

 

 

 

6  Lør 15. sept. Yokohama Mesterskab Nysumbanen

                                    Malle står for sekretariat tillægsregler og tidtagning og beregning,

                                    samt resultater og præmier.

                                    Sikkerhedschef  emne Jørgen Heilskov

Info til tillægsregler til Malle

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

7   MNJ FU+Bestyr.      Strategi møde søndag d. 3 juni    

                                    Kim og Henrik deltager

 

 

8  Klubaften/infomøde i rallysektionen om 2018 aktiviteter og et lille officials kursus sammen.

                                    Måske i uge 24

                                    Planlægning

 

 

9  MNJ klubmesterskab 18. august ???     hvor

 

 

 

10   Flytning af materialecontainer  -    projektmøde aftales

                                                      Deltagere ?  

 

 

11   Indkøb                   Vi skal muligvis have købt mere afspærrings bomme og skilte osv.

                                    hvor kan vi evt. kan låne ? BS spørger Mariagerfjord Kommune.

 

 

12  evt.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 13   Næste møde                                              kl. 19.00 i stuehuset Nysum                 

                                                                                          

Mødereferat fra d.04.05.18

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877