Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Mødereferat fra Rally d.04.06.18

Mødereferat 7  MNJ Rallysektion

Mandag d.  04. Juni kl. 19.00 i klubhuset i Nysum 
Afbud fra: Gert, Johnni, Thomas og Ole.

Til stede: Henrik, Kim, BS     Inviteret gæst: Preben Stensballe.

Ref. Kim


1   JFM 30.juni tillægsregler og ansøgninger / tilladelser

DASU tilladelse OK  - tillægsregler er lagt op på DASU for tilmelding

Politiansøgning er sendt

Kommuneansøgning er sendt

Varmeværk er mundtlig – skriftlig kommer


2   JFM 30.juni   Prøver- rutebog

2 x 6 prøver  rækkefølge + start og mål på prøver placeret

Preben har lavet sikkerhedsplan

Preben og Henrik kører rutebog grundlovsdag

Prøverskitser skal laves til Preben senest 18. juni

 

3  JFM Officials   30.juni     + forplejning + aftensmad
Lis S. Arrangerer rundstykker + tilbehør til løbsdag

BS undersøger muligheder for aftensmad til deltagere

Der er endnu ikke prøvechefer til alle prøver

 

4  Yokohama tillægsregler  (Udkast fra Malle vedhæftet)
Kim har modtaget udkast til tillægsregler for yokohama

Der mangler nogle få oplysninger

 

Vi vil gerne have 2 klubhold på forsiden
Løbsledelse: BS, Henrik, Ole, Kim

Sikkerhedesansvarlig;    Jørgen Hejlskov

5 omgange x 1,3 km = 6,5 km pr heat x 4 = 26 km i alt  evt. 5 heat

Underlag asfalt + knust asfalt/grus


5  Rally Materiale container  oprydning og flytning
Afventer tidspunkt fra Kaj Storgård


6  evt. 

Der mangler nogle få officials til DM på Djursland lørdag d. 9. juni

Klubmesterskab 18. august – kim undersøger mulighed i Aars

Klubaften 14. juni kl. 19.30 i stuehuset  for alle medlemmer+ikke medlemmer forslag program

Gl. Video Luk Rally Himmerland

Klubrally regler

Aktiviteter i rallysektionen 2018

Klubben er vært;  Kaffe og brød    + salg af øl og vand


7  Næste møde

Mandag d.18. juni kl. 19.00 på gården

                                                      
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877