Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Mødereferat fra Rally-møde den 20.02.2018

Tirsdag d.20. Februar kl. 19.00 i klubhuset i Nysum 


Fremmødte:  Henrik – Thomas – Kim - Bjarne – Indbudt Preben Stensballe.
                         Afbud pga. sygdom fra  Ole – Johnni – Gert
 
Dagsorden:    
 
1  Konstituering af rallyudvalg    
                      materialechef,     senere
                      MNJ FU/Økonomi udvalg.  -   Kim N.J.
 
2  Klubrally kursus søndag d. 25. februar  mødetid kl. 8.30 for udvalg og løbsledelse
                      Organisationsplan gennemgås   -   OK
                      Officials     OK
                      Materialer    OK  Thomas tager med fra Nysum
                      Papirer    OK
                      Udstilling klubbiler     Maike, Kim, Thomas og Johnni, Team Bjerre.
                      PR – presse      TV2 Nord   droppet pga. manglende tid

3  MNJ Sæson 2018 aktiviteter

                      Søn 25 feb  Klubrally kursus   SAWO   
                                            1 afd. MNJ Klubmesterskab Klubrally
                     
                      Lør 28 april MNJ  åbent Hus i Nysum  Bane, Gokart og Rally,
                                            MNJ rally dag  for tidligere MNJ kører og officials + udstilling
                                            Klubrally kursus  klubhus reserveret 10.00 – 15.00
                                            2 afd. MNJ Klubmesterskab Klubrally
                                            Rally afslutning med grill ?
                     
                      Lør  9. juni  Hjælpe RAS DM 4  prøve  MNJ har sagt ja til at hjælpe med prøve
 
                      Lør 30. juni Er blevet tællende til JFM Klubrally  start og mål Nysum
                                            2 prøver i Nysum + 3-4 mere  køres 2 gange
                                            Forslag Aldi Haverslev, Arden, støvring, Hobro eller Aars
                                            3. afd. MNJ Klubmesterskab Klubrally
 
                      Lør 4 aug    JFM holdmesterskab   (deltagere, officials, fest)
                                            Evt. Hjælpe RAS med 1 Klubrally prøve
                     
                      Dato ?         Klubrally kursus   Fransgaard Maskinfabrik  
                                            dato  August / september
                                            4. afd. MNJ Klubmesterskab Klubrally
 
                      Lør 18. aug Yokohama Mesterskab Nysumbanen
                      Eller Lør 15. sept.
 
                      Lør 3. nov   Klubrally Herregårdsløb MNJ 
                                            5. afd. MNJ Klubmesterskab Klubrally
                                            Herregårdsløbet bliver efter JFM d. 30. juni til et klubrally light
                                            Det bliver en lidt mindre udgave end 2018
 
 
4  MNJ Klubmesterskab klubrally 2018       reglement  / klasser / tællende løb
                      Kim fremlagde udkast til reglement for MNJ Klubmesterskab Klubrally
                      Udkastet blev godkendt med få rettelser – offentliggøres på MNJ.DK og MNJ                       facebook  
 
                      MNJ Klubmesterskabs reglement Klubrally 2018 er vedhæftet
                     
 
 
5  MNJ hjemmeside rallysektion og MNJ facebook opdatering
                      Henrik indkaldes til møde om MNJ hjemmeside                   
                      Nye billeder    -   intet nyt
                      KM Reglement    -   se punkt 4
                      Månedens MNJ rallyportræt   -    intet nyt
                      Ny facebook Motorsport Nordjylland  -  MNJ har fået en offentlig facebook side
 
 
 
 
6  Økonomi Rallysektion- budget    
                      Rallysketion skal aflevere budget for 2018 til Kirsten senest 17. marts
                      Kim laver oplæg til møde
 
 
 
7  Kurser:  Rally officials, Teknisk officials     -   Ole Stig foreslås som ansvarlig for kurser
                                            Tilmeldings frist undersøges ?
                     
8  Flytning af materialecontainer  -    intet nyt    skal evt. med i budget ?

9  evt.           Malle fra Yokohama Mesterskabet har ringet til Kim og spurgt om MNJ er interesseret
                      i at lave en afd. I efteråret 2018.   Kim Har undersøgt med Kaj Storgård vedr. dato’er

                      18. aug og 15. sept. Nysumbanen er reserveret begge dato’er foreløbig.
                      Der er blandt fremmødte enighed om at lave Yokohama Vest. Malle står for                      
                      sekretariat og tidtagning og beregnin, samt resultater og præmier.

                      Kim kontakter Malle og meddeler at MNJ er interesseret i en afd. På en af de
                      2 dato’er med afvikling på Nysumbanen.  Dato aftales ved Klubrallykursus
                      d. 25. februar. Og meddeles til Malle. Uge 9.
                     
                      Vi skal muligvis have købt mere afspærrings bomme og skilte
                      Der blev diskuteret hvor vi evt. kan låne ?
 
                      Kim foreslog at holde en klubaften i rallysektionen om 2018 aktiviteter og et lille                      
                     officials kursus sammen.  Enighed om en god ide, -  dato medio april aftales senere.

 
10   Næste møde      Tirsdag d. 13. marts kl. 19.00 i stuehuset Nysum
 
                                                                                                            
                                                                                                             Ref. Kim Naujokat Jensen
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877