Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Maj 2015

Formandens spalte maj 2015

Vi er jo kommet godt i gang med 2015, og der sker meget i MNJ.

Vores rally afdeling arbejder hårdt på at stable et DM rally på benene. Det kommer til at ligne det, som blev kørt i 2014 med små justeringer. Så håber jeg, at der kommer flere deltagere i år. Det er et meget stort arbejde at lave et DM rally, så rart hvis der kommer en del, som kan nyde et godt rally.

Gokart kører på højtryk med træning i Mou og måske også snart et løb der. Det ser ud som om der kommer flere nye til i år. Det er rigtig dejligt.

I Nysum er der kørt træning, åbent hus og det første publikums løb.

Der var mange, som kom til vores åbent hus. Rigtig mange fik en køretur med en erfaren kører, også en del som selv fik lov til at køre på banen. Det gav også nogle nye medlemmer.

Første løb i Nysum gik rigtig godt, dog desværre med en del regn lørdag men fint vejr søndag. Der manglede dog både lidt deltagere og publikum begge dage.

Så lige nu lades der op til næste arrangement i Nysum, en DM afdeling i Cross kart og Rally Cross.

Vi har i Nysum haft fornøjelsen af et besøg af DASU´s ledelse til en god snak om flere ting. Et stort problem er, at der mangler medlemmer, så der arbejdes med, hvordan det kan lykkes at få flere ind i folden.

Vi var også omkring problemet, at en anden klub ønsker at køre på en dato, hvor vi også har løb.

Den sag har været oppe i Koordinerings og disciplinærudvalget, der har truffet en afgørelse, som gik os imod, uden at vi blev hørt i sagen. Det synes jeg bare ikke er i orden. Man kan ikke træffe en afgørelse, uden at alle parter i sagen er hørt.

Der kom flere ting på banen under mødet, og jeg kan da sige, at det er rigtig godt at sidde sammen og drøfte problemerne. I dagligdagen foregår det jo over mail eller tlf., så fra MNJ´s side siger vi tak for besøget og håber, at det er noget som vil gentage sig.

Hvordan går det så med vores nye gokart bane?

Vi har haft besøg af repræsentanter fra Aalborg – Vesthimmerlands – Mariagerfjord og Rebild kommuner til en snak om vores planer. Og alle så med meget positive øjne på vores planer.

Og Colas er i gang med arbejdet med at flytte jord ifølge aftalen med købet. Så når de er færdige, bliver der masser af plads til at køre gokart på.

Det, der mangler nu, er at se dem, der vil køre gokart i MNJ, komme og give en hånd med.

Jeg ved, at der er lavet flere arbejdsgrupper, men ingen af dem er vist ikke rigtig kommet i gang.

Til sidst vil jeg komme med en lille bøn fra vores støtteforening:

Støtteforeningen søger hjælpere. Kom endelig og giv en hånd med. Ved at de hygger sig rigtig meget, når de er sammen i boderne. Både før – under og efter arrangementerne.

Mvh

Finn

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877