Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Medlemsmøde 24 okt 23

Referat fra medlemsmøde d. 24.10.2023


 

Der var lagt op til ris og ros, fra medlemmerne, samt ønske om input og ideer til fremadrettet aktiviteter, struktur.

Under evaluering af afholdte aktiviteter, var det dårlig kommunikation der blev fremhævet, det var der stor enighed om, selvfølgelig skal stoppes.

Omkring synlighed, blev der talt en del om, især handler det om at promoverer os på de sociale medier, Trine Haferbier har meldt sig som tovholder i dette projekt, og gokartafdelingen, vil holde et kursus i undervisning i brug af de sociale medier, hver afdeling skal finde 2 personer, og melde tilbage til Karen Larsen.

En af de største udfordringer i klubben, er at skaffe frivillige/officials, der kom en række forslag, som skal kikkes på.

Undersøge om de frivillige kan fritages for at betale kontingent.

Holde en fest for de frivillige.

Sponser gaver til de frivillige.

Dele fribilletter ud i nærområdet, for at skabe interesse for arbejdet.

Udbrede kendskab til aktiviteter, især på tekniske skoler, der uddanner mekanikker, der er allerede projekt i gang, omkring en ny klasse, dette samarbejde kan evt. udbygges.

Dansk metal i Hobro kunne ligeledes være samarbejdspartner.

Bestyrelsen arbejder videre med alle input.

Der skulle ligeledes findes en arbejdsgruppe, til renovering af, kioskbygning.

Vi har søgt, og fået 370.000 kr fra fondsmidler, til renovering.

Mange meldt sig til forskellige opgaver, dog mangler vi en eller to tømrer som tovholder i projektet.

Arbejdsopgaverne er forskellige, så alle kan byde ind.

Der skal laves handicap toilet, ny udvendig beklædning, nye vinduer og døre, samt overdækning til udendørs grill og belægning, så byd endelig ind.

Der skal herfra lyde en stor tak til de mange der mødte op, og tak for de mange gode input.


 

Karen Larsen


 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877