Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Motorsports Center Nordjylland ApS generalforsamling

Motorsports Center Nordjylland ApS

                                                                                                                                                                     Svenstrup den 8. Februar 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Motorsports Center Nordjylland ApS tirsdag den 19 marts  kl. 1600  på adressen Nysumgårdvej 8 9610 Nørager.

Jfr. Vedtægterne skal indkaldelsen ske med mindst 4 ugers varsel. For god ordens skyld bedes indsigelser mod indkaldelsen meddelt undertegnede inden onsdag den 6. marts 2024

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.      Valg af dirigent.

2.      Direktionens beretning om selskabets virke i det forløbne år.

3.      Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 

5.      Eventuelt forslag til direktionen eller anpartshavere.

6.      Valg af direktion. På valg er Sonja Storgaard

7.      Valg af revisor.

8.      Eventuel

På Direktionens vegne.

Sonja Storgaard

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877