Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Protokollat for 2016

Generalforsamling MNJ 21/1 2017

Valg af dirigent og stemmetællere
Asbjørn vælges som dirigent, og interne revisorer vælges til stemmetællere
Asbjørn erklærer generalforsamlingen for lovlig

Valg af referent
Martin Bjerre vælges som referent

Formandens + sektionsformændenes beretning
(beretninger fremsendes af formændene pr mail)
Beretningerne godkendes
 
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Der stilles spørgsmål om budget for fremtidige investeringer på gokartbanen.
Finn fortæller at udarbejdelse af budgetter er i gang.
Regnskabet godkendes
Behandling af indkomne forslag 

Valg af formand.
Finn genvælges

Valg af næstformand.
Martin genvælges

Valg af medlemmer til Rally sektionen.
På valg er: Bjarne, Kim og Gert
De genvælges alle 3

Valg af medlemmer til Banesektionen.
På valg er: Jan, Steen, Ib og Anders
Alle 4 genvælges

Valg af medlemmer til Gokartsektionen.
På valg er, Jens, Martin, Bruno og Jesper
Der er forslag til Martin Schrum og Tage Pedersen
Efter optælling af stemmer, vælges: Bruno, Jens, Jesper og Martin Schrum

Valg af formand for Rallysektionen.
Formand for sektionen udpeges inden første bestyrelsesmøde herefter. Henrik er fungerende formand indtil ny udpeges

Valg af formand for Banesektionen.
Sektionen konstituerer sig selv, under kort afbrydelse af generalforsamlingen.
Jan bliver formand, Sten bliver næstformand

Valg af formand for Gokartsektionen.
Sektionen konstituerer sig selv, under kort afbrydelse af generalforsamlingen.
Bruno bliver formand Henrik næstformand, Martin Schrum som menigt medlem og Jesper bliver suppleant

Valg af revisor.
De interne revisorer genvælges
Den eksterne revisor genvælges
Otto udpeges som medlemsregistrator
 
Eventuelt.
Anita fortæller at der er en udfordring med at finde frivillige, ofte fordi omgangstonen er alt for hård, både officials imellem, men også fra kørere/forældre. Der er rigtig mange frivillige, der ligger et kæmpe arbejde på banen, men alt for ofte mødes de frivillige af modvilje, hård tone og negativ omtale på feks Facebook. Der må lyde en kæmpe opfordring til at alle taler fornuftigt og pænt til hinanden !
Anita spørger om hvad visionen for Nysumbanen er ?
 
Kaj fortæller at der har været afholdt møder med FSAS om at samarbejde på flere områder. Blandt andet et nordjysk mesterskab i folkerace. Det har dog vist sig at der ikke helt har været den opbakning der var lagt op til. Opfordringen lyder at 2017 nok skal bruges til at finde ud af hvad vi vil i 2018.
 
Torben har indkaldt til møde med FSAS om Crosskart. Der var enighed for at se fremad, efterfølgende har det dog vist sig at bestyrelsen i FSAS tilsyneladende ikke havde bemyndigelse til den aftale der blev lavet, og de trak sig derfor fra aftalen. De krav der blev stillet, har medført at samarbejdet er afbrudt.
 
Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden
Finn takker for udvist deltagelse og god ro og orden. Desuden takkes Asbjørn for dirigentrollen.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877