Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Rallysektionens formandsberetning 22

Formandsberetning MNJ Rally-sektion 2022

 
MNJ rally året 2022 startede ud med klubrally kursus og klubløb lørdag d. 23. april på Hobro Varmeværk. Der var desværre ikke så mange nye.
 
Der er de sidste par år kommet flere krav til vej afspærringer og omkørsel ved rallyarrangementer. Vi har tidligere lånt afspærring af kommuner, men de er mange steder
gået over til at lease en del af deres afspærrings materialer.  Vi har derfor været på udkig efter flere afspærringsbomme, og var heldige at købe en del billigt fra et firma, der havde lejet ud en gang til Tour de France.
 
Efter et vellykket Hill Climb rally i Lindum Skov i 2021 i samarbejde med HMS og Lindum by, blev samarbejdet og succesen gentaget i 2022, lørdag d. 21. maj med ca. 40 biler på startlisten.
 
Det var til 2022, sammen med DASU og Aalborg Kommune besluttet at MNJ i forbindelse med DM ugen i Aalborg, skulle afvikle en DM afd. I Rally show, der var udskrevet specielt til denne DM uge.
Det blev i samarbejde med Aalborg Kommune og Flyvestation Aalborg fundet 2 gode prøver på det militære område på flyvestationen og god plads til rallycentrum.
Da der manglede mesterskabsafdelinger til DM serien DSR sagde løbsledelsen ja til at opgradere rallyshowet til også at være en afdeling af DM rally, og der skulle dermed samtidigt findes nogle landevejsprøver. Der blev udset nogle tidligere anvendte områder syd for Aalborg og arbejdet med lodsejertilladelser gik i gang. Ved ansøgning til kommunen
blev der dog oplyst at der i området allerede var arrangeret cykelløb til DM ugen og løbsledelsen måtte derfor omstrukturere prøver og rutebog.
Prøverne på flyvestationen kræver meget afspærring og flere toiletvogne osv. og der blev store udgifter til leje af dette.
Da Rally Aalborg var DM tællende til Rally show og DSR var deltager tallet tilfredsstillende og økonomiske resultat blev et lille overskud, dog bedre end det forsigtige budget på et balanceret 0.
 
Efter DM rally og sommer ferie var det planlagt nogle klubrallykurser og klubløb, men det løb desværre ud i sandet, da der var brugt meget energi på DM rally. De resterende kræfter blev brugt på MNJ’s traditionsrige Herregårdsløb, der var tællende til JFM og afsluttende mesterskabs finale. Igen et flot arrangement der, der måske nu trænger til lidt fornyelse.
 
Der har i 2022 generelt været nedgang i deltager antallet til klubrally og nogle rally arrangementer og det kan desværre ses på økonomien i arrangementerne, når der er 20-30% færre deltagere.
 
Til sæson 2023 er der planlagt følgende arrangementer:
Lindum Skov Hill Climb lørdag d. 13. maj
DM Rally Show  lørdag d. 24. Juni
Herregårdsløb, DM klubrallyfinale lørdag d. 4. november
 
Der er i MNJ rallyudvalg besluttet, at der i 2023 ikke afvikles DM rally, da det er et stort stykke arbejde og mange udgifter. Der bliver dermed mere tid til at afvikle klubrally kurser og dermed gerne udvide med flere nye klubrallyhold 2023.
 
Til slut en tak for godt samarbejde i 2022 til: Alle Officials, Sponsorer, Rally-udvalgsmedlemmerne, de andre MNJ udvalg og bestyrelsen, samt DASU.
 
MNJ Rallysektion
Form. Kim Naujokat Jensen
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877