Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat 01-02-2017

Aarestrup, den 5. februar 2017
Referat fra bestyrelsesmøde i SMNJ
Onsdag, den 1. februar 2017
 
Til stede: Vivi, Dennis, Nick og Dorte
  1. Samarbejde – velkommen til Linda, gokartsektionen
Der er afbud fra Linda
  1. Løbskalender – mødedatoer for resten af året planlægges (husk kalender)
Løbskalenderen færdiggøres tirsdag i uge 6 – vi udsætter punktet til næste møde
  1. Arrangementer – tovholdere
Arrangementer i år – åbent hus, Sct. Hans, jubilæum, klubfest og julebanko (muligvis en ekstra fest) – mødedatoer og tovholdere aftales på næste møde jf. punkt 2
  1. Betalingsmuligheder i boder
Vivi undersøger mulighed for signal til mobile-pay
  1. Priser i boder
Støtteforeningen kom ud af 2016 med et underskud – skal priserne sættes op?
Vivi undersøger mulighederne for at spare på indkøb – vi vil hellere spare på indkøb end hæve priserne – Vivi undersøger i samme omgang mulighederne for nyt sortiment, kyllingeburger og toast.
HJÆLP hinanden med at mindske svind!!!!
Overskydende varer kommes i frostposer og i fryser – poserne ligger i kælderen ved fryseren.
Vivi hænger liste op i kælderen – skriv på, hvad de tager a.h.t. indkøb.
Vivi laver/har lavet nye prisskilte.
Dennis undersøger mulighed for walkie til koordination mellem boderne – 3 stk. walkie.
Dorte følger op på tilbygning til Svinget.
Næste møde – onsdag, den 15. marts 2017 kl. 19.00 hos Dorte (Stubberupvej 25, Aarestrup 9520 Skørping)
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877