Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat 15.06.2011

Referat fra STF-møde 15. juni 2011

Tid:  30-06-2011 00:00

Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2011 på gården

Til stede: Irma, Lene, Svend.

Fraværende: Jens Oluf

Siden sidst:

Klubfest: Støtteforeningen har sendt forslag til drøftelse underl evt. på MNJs næste bestyrelsesmøde. Vi vil gerne foreslå at ”festudvalget” bliver udvidet med 2 eller 3 personer, således at støtteforeningen også ”får lov” til at deltage som ”gæster”.

Afventer svar efter næste bestyrelsesmøde i MNJ den 16. juni.

Nyt:

Zulu: De næste optagelser afholdes 17, 18 og 19 juni.

Svend og Irma har foretaget indkøb.

Svend sørger for at varerne bliver fordelt inden starten fredag.

Ninna hjælper i Pitten, fredag formiddag, og går derefter i Salgsboden i Depotet.

Lene har ”tjansen” lørdag.

Ninna og Lene hjælpes ad om søndagen.

Svend og Irma er ”standby”, og Svend foretager optælling efter løbet, så vores kasserer, Jens Oluf kan få nogle tal til regnskabet.

Zulu: 24 og 25 juni

Ninna hjælper i Pitten, fredag formiddag, og går derefter i Salgsboden i Depotet.

Lørdag har Svend ”tjansen”.

Irma, Ninna og Lene sørger for afslutnings-aften.

Igen er det Svend der laver optælling efter løbet, så vores kasserer, Jens Oluf kan få nogle tal til regnskabet.

Mini LeMens 9/7:

Svend og 1 hjælper har ”tjansen”

Klubfest 6/8

Svend + 1 hjælper har ”tjansen i salgsboden i Depotet.

Selvom vi håber at der kommer flere personer med i festudvalget, har vi gjort de ”indledende øvelser” – der er jo ting som ikke kan vente – bl. a. bestilling af musik, mad og andre ting.

20 og 21 august: Rc. + Ck DM

Lene vil starte op med at finde hjælpere. Det kan jo være at der sidder en eller flere som læser dette, og gerne vil hjælpe. SÅ ring endelig på 23 32 75 41.

Næste møde afholdes onsdag den 25. juli på gården. 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877