Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat 25.07.2011

Referat fra STF-møde 25. juli 2011

Tid:  14-08-2011 00:00

Bestyrelsesmøde tirsdag den 25. juli 2011 på gården

Til stede: Irma, Lene, Svend og Jens Oluf

Siden sidst:

Klubfest: Der blev afholdt møde den 5. juli i det nye festudvalg. Det består af:

Mia Laursen, Karina Storgård, Henrik Pedersen, Bjarne Sørensen, Irma Theilgård og Lene Christensen. Festens detaljer er aftalt og opgaverne er fordelt, så der afholdes ikke flere møder, vi håber på en rigtig god fest.

I sidste referat opfordrede vi til, at frivillige hjælpere til støtteforeningen kunne henvende sig. Vi har ikke modtaget nogen henvendelser.

Nyt:

Der er 3-dags løb på Ørnedalsbanen den 28-29 og 30 juli. Irma, Ninna, Lene og Svend tager op og hjælper i deres salgsboder, de forskellige dage.

Gennemgang af regnskab. Jens gennemgik detaljerne og alt er godkendt.

Tilmeldinger til klubfesten: Jens sender kopi af tilmeldingerne til Lene som laver et regneark /liste på navnene. Irma sørger for kontrol ved indgang til festen.

Klubmesterskabet: 6. august – Svend + 1 hjælper har ”tjansen” , Svend laver optælling om mandagen.

Lene deltager i formøde til RC-løbet.

RC + CK DM: 20 og 21 august.:

Lørdag: Pølsevogn i depotet åbner kl. 12. Lene finder bemanding gerne 2 personer.

Lørdag aften: spisning på gården hvis der kommer tilmeldinger nok, ellers evt. bespisning i pitten sammen med officials.

Søndag: Begge salgsboder skal åbnes.

Depotet: Åbner kl. 7,00 - Lene finder bemanding

Svinget: Åbner ca. kl. 10,00 Irma finder bemanding.

Svend fylder salgsboderne op, og laver optælling efter løbet.

Vi har fået en henvendelse vedr. frokost søndag middag – Irma undersøger nærmere.

Carlsberg fonden: Svend undersøger om mulighed for at søge tilskud til evt. nykøb af hjælpemidler, pølsevogn eller andre ting.

Der blev ikke aftalt dato for nyt møde – MEN forslag kan være TIRSDAG den 30. august. ?? 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877