Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat 31-07-2017

Aarestrup, den 4. august 2017

 

Referat fra bestyrelsesmøde i SMNJ

Mandag, den 31. juli 2017

 

Til stede: Vivi, Nina, Nick og Dorte

Klubmesterskab:

Lørdag den 5. august 2017 - kun åben på Bakken – Ninna, Nick, Dennis og Dorte mødes ca. 9.00 – Dorte henter varer i Arden inden.

Klubfest:

112 tilmeldte + 10 ekstra billetter til salg på Bakken lørdag – Vivi står for borddækning

Der er styr på mad, drikkevarer, musik (hatten går rundt, hvis musikken skal spille længere end bestilt), hjælpere, priser og natmad.

Dennis og Kim står for oprydning!

NEZ/Nordic:

Fredag den 18. august 2017 – kun åben på Bakken fra 7.30 til ca. 21.00 – mulighed for at bestille rundstykker, vanlig menu hele dagen og grill = frankfurter + brød til aften – Ninna, Nick og Dorte dækker dagen.

Lørdag den 19. august 2017 – åben både på Bakken og i Svinget (rundstykker dog kun på Bakken)

Bakken åben fra 6.30 til 17.00 – Ninna, Sanne, Lisa, Maria, Aase, Erling og Dorte

Svinget åben fra 10.00 til 17.00 – Marianne, Dan, Sara, Laura, Lisa og Nick

Flyver – Jacob (Ninna har flag med da det er Jacobs fødselsdag J)

Der opstilles pavilloner og grill både på Bakken og i Svinget – der grilles frankfurtere + brød som fredag.

Fest 19. august 2017:

Vivi laver opslag som til klubfest i.f.t. tilmelding og bestiller mad – bar og drikkevarer er bestilt. Vivi spørger Klaus om mulighed for musik i hallen. Mike og Vivi dækker bord.

Bemanding lørdag aften – Vivi, Ninna, Nick, Maria, Lisa og Dorte

Oprydning – aftales inden vi går hjem lørdag aften

Koordinering resten af sæsonen:

Løb:

Fredag den 22. september 2017 – åben på Bakken fra 16.00 til ca. 21.00 – Ninna + Nick

Lørdag den 23. september 2017 – åben både på Bakken og i Svinget (rundstykker dog kun på Bakken)

Bakken åben fra 6.30 til 17.00 – Ninna, Jacob, Dennis, Lisa og Dorte

Svinget åben fra 10.00 til 17.00 – Nick (finder selv sit team inden)

Fest den 23. september 2017 koordineres af Lene Christensen (tidligere støtteforeningsmedlem)

Lørdag den 7. oktober 2017 – koordinator Bakken = Dorte + koordinator Svinget = Nick

Lørdag den 14. oktober 2017 – aftales på næste møde

Træning:

Lørdag den 9. september 2017 – Ninna + Dorte

Tirsdag den 3. oktober 2017 – Dorte

Vedtægter SMNJ:

I forbindelse med generalforsamlingen 2017 fik vi til opgave at udarbejde nye vedtægter, da de nuværende ikke er korrekte.

Dorte laver udkast sammen med Asbjørn.

Input fra nuværende bestyrelse = bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer + 2 suppleanter. Der vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Medlemmer vælges for 2 år – suppleanter vælges hvert år og kun for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer + 2 menige medlemmer.

 

 

Evt:

Nick har fået en megafon, som kan bruges til at råbe numre på madkuponer op med på Bakken

Vivi koordinerer med Klaus, at der kan bestilles rundstykker til den 18/8-17 + 19/8-17 + 23/9-17 + 7/10-17

MobilePay – VIGTIGT at der skrives salg Bakken, salg Svinget eller salg gokart i emnefeltet i.f.m. betaling – der hænges anvisning op i husene.

NYT på menuen – ristede hot-dogs

 

Næste møde: Lørdag den 9. september 2017 kl. 15.00 på Bakken

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877