Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 1 marts

Referat Banesektionsmøde d. 1 – 3 - 21

Tilstede: Ib, Helle, Ivan, Anders, Arne og Kaj

På Skype: Malene

Afbud: Jesper     

1.    Referat fra sidste møde godkendt.

 

2.    Brandslukkere godkendt.

Der er bestyrelsesmøde i uge 10

Der er købt elektroniske flagposter til hele banen. Forarbejdet er i gang og hvis leveringen holder og vejret er med os, kan vi se det i funktion d. 3/4

Vi har fået en accept på det sikkerhedsmæssige i de nye ændringer på banen.

Alle klasser skal i 2021 starte lige ud som i RC.

Dækvolde er forbudt i 2022. Det er noteret og det skal laves plads i budgettet for 2022 til at komme af med gamle dæk.

 

3.     Der er søgt polititilladelse for 2021. Kommunen er underrettet.

Vedr. Coronaregler: For at kunne køre løb d. 10 – 11 april kræves det at forsamlingsforbuddet er på min: 300 personer og Zonerne er på min 50.

Hvis løbene ikke kan gennemføres vil de blive aflyst med 1 uges varsel.

Alternativ kan der evt. køres klubløb med færre deltagere.

Klubben er inviteret til skypemøde med de øvrige Off Road klubber d. 11/3.

Helle og Kaj deltager.

Jens Kim er Teknisk chef til træning d. 3/4. Vi vil have fokus på deltagernes placering på banen under kørsel. Primært for at se om ændringerne er sikkerhedsmæssig OK.

 

4.   TO DO LISTEN. Der er arbejdsdage d, 6/3 – 13/3 – 27/3.

1. Ændring af placering af flagposter.

2.  Opstilling af autoværn.

3.  Opdatering af tyvstartkontrol.

4.  Klargøring til sæsonstart.

5.  Meget mere.

 

5.    Alle sponsorer kontaktes for aftale om 2021.

Der er betalt for opdatering af strøm. Der vil fremover være 160 Amp. til rådighed. Derudover skal det laves således, at vi kan koble noget af det over på generator. Investeringen udsættes lidt.

RC Kørerforeningen har kontaktet klubben omkring dækservice. Vi vil gerne behandle alle ens og derfor er det problematisk hvis vi skal give gratis adgang til en og andre betaler. Helle svarer Kørerforeningen direkte.

 

6.    Anders: Hydraulicstationen på presseren er stået af. Der afsættes penge til at løse problemet. Anders tager sig af det.

Ib: Geden er utæt ved converter. Sagen undersøges nærmere og der tages handlig.

Kaj: Hvis det kan indarbejdes i kalenderen vil det være rart et asfalttæppe på broen – gerne i forbindelse med asfaltarbejde på gokartbanen.

Vi er gået tør for dustex. – Ib bestiller.

En pallereol til hallen er på ønskesedlen. Der søges efter en løsning.

Støjmåling til træning: Der besluttes at ingen køretøjer fremover må overskride 125 db ved en forbikørselmåling. Hvis det sker kontaktes køreren med påbud om at få nedsat kildestøjen.

ApSét har budt på engen bag banen med kom ikke i betragtning for køb.

 

7.    Næste møde er d. 29 marts kl. 1900 på Gården.

 

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877