Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 10 august

Referat af Banesektionsmøde den 10. august 2020.

 

Til stede: Helle, Kaj, Arne, Anders, Ib, Peter

Afbud: Malene, Jesper

 

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde
  godkendt

 

 1. Formanden orienterer
  Vi ændrer strukturen for medlemskab, så der tages bedre højde for medlemmer der er medlem i andre klubber også.

Vi skal have lavet en lagerliste over vores værktøj og hvor det er.

 

 

 1. Kalenderen
   FR DM + Rally 14-15/8, 1 September Træning, 4-5-6 Rally-X, DM RC/CK 24-25/9, Revancen 10-11/10, ingen løb 3-4/10.

Vedr. DM FR på Lørdag, - officialliste er på hjemmesiden, - der mangler et par flagposter.

Depotet opdeles i 3 zoner og deltagere får armbånd til den zone de tilhører.  Der skal findes ”Corona Official”. Vi anvender de nye narko test til løbet, da vi i MNJ tager stærkt afstand til Narko, og vil være forgængere på området.

 

 1. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste
  Tagpap på toiletvogn. Lagerliste. Oprydning omkring starten. Ukrudt ved autoværn. Dustek behandling. Vask maskiner og biler. Radio fjernes i bårevogn.

 

 

 1. Økonomi

Vi har fået vores tilskud fra DIF. Vi kommer ikke til at tjene så meget i år på vores løb, da de bliver afviklet uden publikum.

 

 1. Bordet rundt

Ib: kunne være rart med egen kølecontainer, hvis muligheden opstår.
Peter: Ny Jokerlab gennemgået og justeret. Ny tegning fremsendes til banesektionen med aftalte justeringer. Pga. nyt abejde er jeg nød til at frasige mig min plads i banesektionen. Anders Salomonsen overtager min plads.

Arne: Forslag om at der laves streger fra starten og et stykke ud for at adskille banerne.

Kaj: hvad sker der med elektroniske flagposter, - indtil videre droppet da leverandør ikke har tid.

 

 1. Nyt møde

Mandag den 31 August kl. 19 i Pitten

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877