Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 10 marts

Referat Banesektionsmøde d. 10 – 3 - 22

Tilstede: Ib, Kenneth, Ivan, Anders, Kim  og Kaj

Afbud: Helle, Arne, Jesper og Malene    

1.    Referat fra sidste møde godkendt.

 

2      Vi havde 3 løbsledere på løbslederseminar. Et OK seminar men ikke den store forståelse for at diskutere reglementsfortolkninger.

5 medlemmer er tilmeldt støjmålerkursus. Peter har købt nyt støjmålerudstyr som skal afprøves til første træning. Derefter forholder vi os til fremtidige retningsregler.

Ivan tilmeldes OF 523 og Anders tilmeldes OF 522.

Der er bestilt børneattester for banesektionen.

Der var været møde om kiosken. Der er aftalt med pigerne at den skal males indvendig. Sæsonen bruges på at se om arbejdsgangen i kiosken er hensigtsmæssig. Derefter skal en større renovering indvendig igangsættes efter sæsonen. Udvendig skal den shines op hen over sommeren.

Beklageligvis deltog MNJ ikke i et skypemøde med DASU om et eliteprojekt i Off Road. Vi forsøger at komme med efterfølgende.

Deutz traktor er snart klar med ny kobling. Ny Case lækker lidt olie med liftstempel – Ib og Kim kigger på sagen. MF lækker lidt olie – Ib kigger på det.

 

3      Vi har ikke det store til økonomi. Aftaler om annonce og skilte går planmæssig og er næsten færdig. Salg af events går fint – budgettet er næsten opfyldt.

 

4      Der er ingen ændringer til kalenderen. Aftale med Toyota faldt ikke på plads. Der besluttes at der er publikum på både lørdag og søndag til vores RC/CK løb i maj. Entrepriser begge dage: 0 – 11 år gratis, 12 – 16 år 100 kr. og over 16 år 150 kr.  Weekendbillet er 150 / 250 kr.

Til FR løbet i aug. køres der kun lørdag. Entre som ovenstående 0 / 80 / 100 kr.

Der afholdes løbsledermøde i marts. Formanden inviterer.

 

5      Ivan: Spørger til tipvogn – reparation udsat lidt.

Der er input til renovering af kiosk – banesektionen er med på forslag.

DER MANGLER RADIOER: skal bruges ved indretning af ny lagerrum.

Anders: Generator er defekt – Ib kigger på det. Batterier til møtrikspænder var væk til deres arbejdsdag. HUSK AT LÆGGE PÅ PLADS EFTER BRUG.

Der bliver efterhånden brugt meget tid på at lede.

Der skal bruges 2 – 3 dage for at gøre vores autoværn færdigt.

Kenneth: Banen er tørret godt op og er ved at være klar. Ny stenskovl til geden er på trapperne.

Kim: Nyt publikumshegn er klar inde RC løbet og lidt før da der skal sættes højtalere op.

Ib: Kontakter skrotmanden når det sidste defekte autoværn er pillet ned.

Vi skal være mere påpasselig med brug af vores maskiner. Vi kan ikke reparere alting selv og derfor kan fejl ved brug blive dyrt for os på sigt.

Kaj: Orienterede om aftale med Radio ABC. Vi bruger radioen i denne sæson og derefter skal der kigges på aftalen og gerne sammen med de øvrige sektioner.

 

6      Næste møde er d. 5 / 4  Kl. 1900 på Gården.

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877