Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 10 oktober

Referat Banesektionsmøde d. 10 - 10 - 21

Tilstede: Helle, Ivan, Jesper, Kim, Anders og Kaj

På Skype: Arne   

Afbud: Ib og Malene

  1. Referat fra sidste møde

  2. Formanden orienterer

  3. Kalenderen

  4. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste

  5. Økonomi

  6. Bordet rundt

  7. Nyt møde

 

1     Referat fra sidste møde godkendt.

 

 

2     Der er Skype møde med de banedrivende klubber tirsdag d. 12 0kt kl. 19.30

Kaj og Jesper deltager da Helle er forhindret.

Emner: Skal vi stille forslag om deling af DASU´s banesportsudvalg ?

Kandidater til Banesportsudvalget.

Kalenderen 2022. Vi ønsker ikke at lave DM afslutning i 2022.

CK Kørerforeningen vil gerne låne Minien. De klargør selv. Godkendt.

Klubben afholder bankospil d. 29 nov.

Banen har modtaget et tilskud fra DASU´s banefond til bortskaffelse af dæk og etablering af autoværn.

Deres arrangeres igen vintertræning i Gokart Wold. Datoer kommer senere.

Der laves et gokartløb sidst på vinteren i Løkken Action House.

 

3     Vi kører DM Revancen som et 1 dags arrangement.

D. 23 okt. køres Event og banen er lejet ud d. 30 okt.

Derefter lukkes der ned for vinteren.

Vi søger om 5 løb i 2022.

Vi afholder et klubmøde for klubbens medlemmer søndag d. 24. okt. kl. 1000.

Vi skal have afdækket, hvad der er opbakning til i 2022.

Vi opfordrer kraftig til at møde op, så vi kan drøfte de problemstillinger der er, og hvad vi gør i 2022.

Tilmelding er nødvendig, da klubben giver frokost. I hører nærmere.

 

4      To Do Listen er lang. Kaj laver en ny.

D. 6 nov. afholdes arbejdsdag.

Opgaver primært nedlukning for vinteren og derefter tager vi hul på To Do Listen.

 

5     Budgetopfølgning gennemgås. Det ser OK ud.

6     Budgettet for 2022 skal være færdig medio nov. Helle laver udkast.

Der sættes penge af til nødvendige reparationers.

 

7     Kaj: Forberedelse til asfaltarbejde i uge 42 laves inden da.

Vi er ikke helt kommet på plads med maskiner i hallen efter DM-afslutningen.

Der aftales pris på leje af beton for resten af perioden. (Slut 2023)

Der er 2 nye lejere. Der skal laves ny tegning, da der er rokeringer.

Hvis der er interesse for at lej de 2 sidste år kontakt Kaj, da du så kommer på listen. Der er ikke meget plads tilbage.

Der skal laves tegninger til Teknisk kontrol plads

Kaj genopstiller ikke til banesektionen til generalforsamlingen.

Ivan: Indretningen af juryrum er ved at være færdig. Der mangler lidt malerarbejde.

Næste opgave er kælderrummet.

Kioskbygningen og området omkring skal have en større omgang. Vi finder ud af omfanget og hvor mange penge der skal til.

 

8     Helle indkalder til nyt møde.

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877