Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 12 februar

Referat af Banesektionsmøde den 12. februar 2020 kl. 19.00 på gården.

Til stede: Helle, Malene, Kaj, Ib, Ivan, Peter, Arne, Jesper.

Afbud: Anders

 

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde
  godkendt

 

 1. Formanden orienterer
  Har deltaget i messen i Herning som var rigtigt godt besøgt både Fredag og Lørdag.

Har været på DASU PR kursus. Rallycross kørerforening holder generalforsamling 8 Marts i Ikast, - Kaj deltager muligvis.  Har fået henvendelse fra Rally- X om vi kan skaffe en klasse ekstra, evt. Supernational.

 

 1. Miljøtilladelse
  Vi har fået svar på nogle spørgsmål vi tidligere har stillet, og vi har i dag fået besked om at miljøtilladelsen forventes godkendt 1 Marts.

 

 1. Kalenderen

Vi har ikke helt overblik over hvor mange CK/RC der vil deltage i Nysumcup. Det overvejes at lægge løbet på FRDASU.DK allerede nu, så man kan tilmelde sig.

Det er aftalt at 3 afdeling af CK/RC Nysumcup er DM CK/RC.

Der er aftalt af vi tilføjer en tirsdagstræning den 28 Juli før klubmesterskab, og Tirsdag den 1 September før Landskampen.  Vores træninger lørdag er fra 9 til 16, og evt. efter aftale frem til kl. 18. Tirsdagstræninger er fra kl. 17 til  kl. 20

Vi mangler stadig at få sat teknisk chef på et par træninger.

Revancen flyttes til 10 Oktober.

 1. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste
  Vi skal have lavet  muren lavet færdig inkl. Fliser på præmiepodie, og afvanding. Asfalt på Nordsløjfen, forskalling opsættes til resten af S-sving. Der laves en faskine ved flagpost 6 så vandet ikke løber over banen. Reklamehegn ved Betonmur. Færdiggørelse af flaskecontainere, evt. inkl. Fliser der hvor de skal stå. Dør skiftes ved toilet. Bånd om dæk. Dræning på depotplads.

 

 1. Økonomi

Budget gennemgået

 

 1. Bordet rundt
  Ivan, -  har skaffet nye rensere. Kaj, - der købt armbånd og streamers. Peter, - er blevet tovholder på et DASU projekt, der har til formål at sænke støjen fra CK i Danmark, Norge, og Sverige.

Helle,- Har kontakt til en drift-kører, som kan give opvisning i pausen til de to rally-X dage.   Jesper, - har kontakt til Crazy -mike, som evt. kan lave opvisning til Rally-X på Motorcykel. Jesper, - har været til motorshow i Herning, der var pladsmangel til biler, men standen var flot og velbesøgt. Publikum var vilde med at se Offroad køretøjerne, især Folkeracere. Malene, - golfvogne er ved at blive kigget på, men batterier er tilsyneladende døde.

Nyt møde – 12 Marts kl. 19 på Gården

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877