Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 12 marts

Referat af Banesektionsmøde den 12. marts 2020 kl. 19.00 i pitten.

Deltagere: Helle, Peter, Ib, Kaj, Arne, Anders, Ivan

Afbud: Jesper, Malene

 

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde
  godkendt
 2. Formanden orienterer
  Officialdag lørdag den 14/3 aflyst, men vi sørger selv for dem der skal have kursus.

Banecertificat er kommet fra DASU.  Deadline for Nysumcup sættes til 31/3, og minimum 15 tilmeldte i FR. og minimum 10 tilmeldte i CK/RC.

  

 1. Miljøtilladelse
  Er nu endeligt godkendt.

 

 1. Kalenderen
  Juniortræning  afholdes 12-13 Juni.

Rally-X organisationen ønsker vi laver et event ”i byen” – evt. city syd. Vi kontakter politiet ang. Muligheder. Skal være Torsdag den 4 Juni.

Der er støjmålerkursus 4 April, - vi skal forsøge at finde et par stykker som vil tage af sted.

 

 1. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste
  Kaj har udleveret to-do liste med deadlines og ansvarlig for de enkelte punkter. De enkelte ansvarlige finde selv de folk der skal til.

Træning den 21 Marts aflyses, da alle arrangementer anbefales aflyst fra DIF / DASU side pga. aktuelle Corona situation.

 1. Økonomi

 

 1. Bordet rundt
  Helle: sørger for at få plakater m. billetter delt rundt til forskellige firmaer.

Peter: deler billetter rundt i et par byer nogle dage før DM Folkerace i August, - ca. 300 husstande.

 

 1. Nyt møde

14 April kl. 19 i Pitten

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877