Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 12 marts

 Referat af Banesektionsmøde d. 12. marts 2019 kl. 19.00 på gården

 

Til stede: Jesper, Ib, Helle, Ivan, Malene, Anders

Afbud: Arne, Kaj

 Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde
  godkendt

 

 1. Formanden orienterer
  I fredags var der strategimøde for klubben, hvor det blev vedtaget, at der skal nedsættes et ungdomsudvalg. Det skal bestå af primært unge friske medlemmer fra hver afdeling af klubben, som vil være med til at lave tiltag, så vi kan få flere unge mennesker til at køre motorsport.

  

 1. Miljøtilladelse
  Peter orienterede. Kommune vil gerne have møde denne uge og få det på plads.

 

 1. Åbent hus
  Jesper har pt. 4 Kør-selv biler på hånden og 4-6 taxi biler. Øges til 10 stk.

Der skal findes en rallycrossbil og Crosskart, samt fører som vil fortælle om deres sport.

Personale: - Der skal bruges 6 i pitten, 5 i depotet, + ca. 4 oficials.

Der er åbent hus fra 9 til 15 (evt.16)

 

 1. Arbejdsdage - Arbejdsopgaver
  næste arbejdsdag Søndag den 31 Marts fra 9 til 16

To do liste er opdateret

Der skal bestilles yderligere autoværn hjem, - Ivan

De faste arbejdsdage starter Onsdag den 24 April, og hver Onsdag i sæsonen fra kl. 17

 

 1. Bordet rundt
  Anders, - Storskærme, er ved at finde muligheder for storskærme til Rally-X.

Ib, - har fået lavet aftale med reklameskilt for Nibe Produkt.

 

 1. Nyt møde

Tirsdag den 2 April kl. 19:00 på Gården

 

Afbud til undertegnede

 

Formanden

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877