Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 14 april

Referat af Banesektionsmøde den 14. april 2020 kl. 19.00 på gården.
Mødt: Helle, Kaj, Ivan,  Jesper, Anders, Arne, Ib, Peter
Afbud: Malene
 
Dagsorden:

 
 1. Referat fra sidste møde
  Godkendt
 2. Formanden orienterer
  DIF kæmper for at der kan laves udendørs arrangementer .
            Mht. evt. udlejning af bane, afventer vi indtil 10 Maj, inden vi arbejder videre med det.
 
 1. Kalenderen
  Vi Skal i samråd med MNJ bestyrelsen have taget beslutning om evt. aflysninger.
 
 1. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste
  Torsdag skal vi have gravet rør ned ved starten. Der skal laves forskalling til curbs, så der efterfølgende kan støbes, - Kaj sørger for det. Mast til tavle skal støbes fast.
            Vi forsøger at få færdiggjort diverse projekter, men må også tage hensyn til evt. økonomi i den nuværende situation.
            Jesper og Anders kigger på Autoværn Fredag i Næste uge.
           
 1. Økonomi
            Intet nyt, men vi må forvente at vores økonomi bliver presset i år.
 
 1. Bordet rundt
  Jesper, - kan vi søge om hjælpepakker, - undersøges.
            Kaj, - Nissan Gøres klar så den kan bruges som pickup, og males blå. Vi venter med at indføre faste arbejdsdage indtil efter 10 Maj.
            Peter, - Der er sat paraboler op til Internet forbindelse, og ved udgangen af April forventes det at den nye forbindelse er aktiv.
 
 1. Nyt møde
            Mandag den 11 Maj kl. 19 på Gården.
 
 
Afbud til undertegnede
 
Formanden
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877