Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 15 oktober

Til stede: Helle, Peter, Jesper, Arne, Kaj, Ib, Ivan.

Fravær: Anders, Malene

 

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde
  Godkendt. Golfvogne bliver ikke solgt, men forsøges repareres. Hvis vi ønsker at sælge maskiner vil vi fremsætte ønsker for bestyrelsen forinden.

 

 1. Formanden orienterer
  Skal vi sælge sæsonkort igen til næste sæson ? som udgangspunkt gentager vi det, så det kan bruges som julegave. Vi skal finde nogen der vil stå for billetsalg til næste sæson. Til Næste år overvejer vi ikke at anvende DASU`s tilmeldingssystem, da vi ikke har kontrol over betalingerne. Vi skal gerne tiltrække flere frivillige til flagpost m.m.   

 

 1. Miljøtilladelse
  Vi har lige nu fået udkast til vores nye miljøtilladelse fra kommunen. Uden at have nærlæst den, så indeholder den nogenlunde de muligheder vi har efterspurgt mht. træning, udlejning og løb. Der er lavet en begrænsning på at vi ikke må træne samtidigt med at der er løb på den anden banen. Der er som forventet stillet større krav til dokumentation af overholdelse af støjgrænser. Det betyder at vi skal foretage forbikørselsmålinger af alle køretøjer 2 gange årligt. Med baggrund i de støjmålinger der er lavet i år, så må vi forvente at der skal være fokus på de køretøjer som larmer mere end gennemsnittet for klassen, ellers vil vi ikke kunne overholde de støjværdier som vores tilladelse er givet ud fra. Til næste sæson vil vi indføre støjgrænser under forbikørsel på træningsdage, for at nedbringe gennemsnittet for klasserne. Der er i år målt på rigtigt mange FR, CK, og RC køretøjer og individuelle resultater herfra kan fås ved henvendelse til Peter Bak – hojvang.bak@gmail.com.

Oplys klasse og startnummer, så får man egne målinger, samt oplysning om klassens gennemsnit og standard værdier.

 

 1. Kalenderen – Planer for 2020
  Generalforsamling den 25 Januar kl. 13 på Gården. Andespil er planlagt til 4 December på gården. Official kursus den 14 Marts, Åbent hus er planlagt til 11 April. Til næste sæson vil vi forsøge at gennemføre Nysumcup, hvis det er muligt at finde hjælpere nok og tilslutning er fornuftig.

 

 

 1. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste
  De ansvarlige for de aktuelle opgaver indkalder selv til arbejdsdage og koordinerer opgaven med hjælperne. Der er flere gode små og store projekter, så vi håber der kan findes folk nok til udførelsen. MNJ Facebook vil blive brugt til at finde folk til de forskellige projekter.

 

 1. Økonomi
  Budget skal være klar til 1 December. Helle samler tal for de forskellige projekter sammen og tager med til Bestyrelsen

 

 1. Bordet rundt
  Kaj: Vi skal forsøge at gøre billetsalget lidt simplere, således at vi kan have opgørelse klar straks efter løbet. Arne: opfordring til at ”sejrs piruetter” ikke tillades på banen umiddelbart efter mållinien af hensyn til sikkerhed. Det indføres fra næste sæson.

 

 

 1. Nyt møde

Tirsdag den 19/11 kl. 19 på Gården.

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877