Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 16 Februar

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16/2-23
 
Afbud: Kim Jelsbak

1. Referat fra sidst
Godkendt

2. Formanden orienterer
Kaj orienterer omkring Rally X (Ledning skal lægges ned i asfalt i ny joker til
registrering af gennemkørsel)
Snak om baneforløb for crosskart:
Crosskart kører IKKE S-sving sæson 2023 (Forslag: mulighed for at de kan køre
gammel jokerlab i sløjfen som ordinær bane)
Der skal opdateres tegninger over bane. En til folkerace + crosskart mini og en til
rallycross og crosskart. Kaj kontakter Svend for filer over baneforløb.

3. Kalender
Klaus offentliggør kalenderen på hjemmesiden.
D. 13 maj - træning kl. 09 - 12.30 / Mini leman kl. 13 - 15
Træninger: 1. april, 8. april, 1. august, 29. august, 12. september
Åbent hus - 30. april kl. 13-16
Sid ved siden af GRATIS
Kør selv 200,-
Jesper Madsen skaffer biler.

4. Økonomi
Fint salg af annoncer.
Priser på entre: køreren kan købe billetter til 100,- pr. dag og 150,- pr. weekend. De
SKAL være bestilt senest torsdag d. 20 kl. 20.00!
Pris for camping på banen til Rally X:
75,- for 1 døgn / 100,- for 2 døgn. pr. køretøj
Strøm tillæg: 75,- pr. døgn.
Startgebyr interne løb:
Klubmesterskab, nysum cup, dm revanchen
Medlemmer junior: 350,- / Ikke medlemmer 450,-
Medlemmer andre klasser: 450,- / Ikke medlemmer 550,-
Mini leman: Medlemmer 900,- / Ikke medlemmer 1200,-
Træningsgebyr: Medlemmer 150,- / Ikke medlemmer 300,-
Leje af beton sæson 2023:
 
Tænk over pris.

5. Arbejdsdage
Der skal laves strøm inden d. 1 april. Kaj graver kabel ned og Ole Lau laver resten.
Derudover skal der gøres klar til sæsonstart og laves/tjekke skal: betonvæg,
ildslukkere, curbs, nyt spil på fejeblad, maling af nye murer på baneforløb.
Lørdag d. 11 og lørdag d. 25 marts. / Morgenmad kl. 09.00
Klaus lægger dagene på hjemmesiden. Lærke informere på facebook.

6. Kurser
Nye kurser til flagposter, 532, rallycross, folkerace og crosskart. Kaj undersøger det
og finder datoer. Gratis for MNJ medlemmer.
Beregner kursus m. Klaus. Maks 10 deltagere. Medlemmer: gratis / Ikke
medlemmer: 200,- inkl. mad og drikke.

7. Bordet rundt
Ivan og Sonja har malet/maler pit, toiletter og borde/bænkesæt til ude. Shiner
kiosken udvendigt.
Jesper spørger til toilet vogn v. Gården. Den er repareret og mangler at blive koblet
til og et blandingsbatteri.
Lærke aftaler pr på fb og instagram m. Malene. (Lærke prøver at finde en som kan
reparere de 2 printere vi har i pitten via. fb)

8. Næste møde
D. 16 marts kl. 19.00
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877