Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 16 September

Referat af Banesektionsmøde den 16. September 2019 kl. 19.00 i Pitten

 

Til stede: Helle, Ib, Kaj, Malene, Ivan, Jesper, Peter.

Afbud: Arne, Anders

 

Dagsorden:

 

 1. Referat fra sidste møde
  Godkendt.

 

 1. Formanden orienterer
  deadline 15 Oktober for indstilling til DASU af klubmedlemmer der har ydet en stor indsats for MNJ. Helle, Kaj, Finn, og Peter tager til reglements møde i DASU 18 September.

 

Der er tilmeldt 38 til NEZ 6 Oktober hvilket ikke dækker udgifterne, og aflyses derfor.

Til revancen 5 Oktober kan både Folkerace, crosskart, og rallycross tilmelde sig.

 

 

 1. Miljøtilladelse
  Intet nyt

 

 1. Kalenderen – Planer for 2020
  Efter mødet på Onsdag i DASU ved vi mere om hvor mange DM vi evt. skal køre næste år. Det overvejes at lave et FR mini le mans løb næste år.

 

 1. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste
  tønder vaskes, hallen gøres ren, sidste græsklipning,  

 

{C}6.     Budget 2020
Trådløs mikrofon, Endegavl pitten, Curps i S-sving, Halvtag til miljøcontainer

 

 

 1. Bordet rundt
  Ivan: forslag om at lave ny RC/CK joker i vestende af banen hvor puplikum kan se den.

Plader på endegavl af maskinhus skal udskiftes.

Kaj: forslag om arbejdsdag Søndag den 6 Oktober, Søndag den 13 Oktober + et par weekends til projekter og vinternedlukning. Vi skal have begyndt på muren bag starten med de sten der er hjemkøbt.

Der skal laves fælles materiale plads for MNJ oppe hvor den gamle gård lå.  Vores elektronisk flagpost master er gået i stykker. På gokart har de fået tilbud på stationære elektroniske flagposter. Vi overvejer om der kan blive råd til det. Det ser ud til at vejen mod depotplads endeligt blivet stabil.

Malene:  vi får en ny bar som bruges til festen den 28/ september.

Helle: fordeling af opgaver: tømning og samling af affaldsspande og stil dem til side der er i stykker, samling af bord/bænkesæt, Miljøcontainer tømmes, defekt golfvogn + diverese dele sættes til salg = Peter.  Afmontering af skilte = Helle., publikumshegn flyttes  = Ivan. Muren ved start,curb i S-ving = Kaj.

Ib: vi skal kigge efter ny grader, og ny lastbil til vandvogn

Peter: forslag om at invitere naboer til løb den 28 September.

 

 1. Nyt møde

 

Næste møde 15 Oktober kl. 19 på GÅRDEN

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877