Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 17 juni

Til stede: Kaj, Helle, Ib, Jesper, Malene, Arne, Ib, Peter

Afbud: Anders

 

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde
  Godkendt
 2. Formanden orienterer
  Fra og med næste sæson skal vi finde en afløser for Karina til at stå for Kioskudvalget. Vi søger allerede nu efter en afløser, som kan blive sat ind i opgaven i sidste halvdel af denne sæson.

Vi oplever ofte at døre/ porte ikke er blevet låst og opfordre alle med nøgle, til at låse det de selv har låst op, med mindre der er lavet en fast aftale om andet.

Planlægning af klubfesten er godt i gang, men der mangler en del bemanding.

Rally-X organisationen giver os rosende ord for arrangementet. Yderligere udvikling og forbedring tages op på evalueringsmøde senere.

Besøgsantal til Rally-X, har været på niveau med sidste år.

Vi er blevet spurgt, om vi vil afvikle NEZ i Rallycross. Det har vi sagt ja til og tilbudt weekenden den 5. + 6. oktober.

 

 1. Miljøtilladelse
  der er afsendt ansøgning om midlertidig godkendelse af Go-Kart udlejning, for at få mulighed for det, indtil den nye Miljøtilladelse er på plads. Der er desværre intet nyt om den nye miljøtilladelse.

 

 1. Kalenderen – FR DM
  Bemandingsplan er klar.

 

 1. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste
  Beskæring af træer ved sti op mod kiosk, og diverse andre steder, maling af strømcontainer, støbning af curbs på Nordsløjfe, publikumshegn, reparation af skraldespande under udhæng, sammenboltning af dæk, slå græs, oprensning af afvandings render. Sække i skraldestativer.

 

 1. Presseakkreditering til løb
  Vi skal sikre at alle der går på banen for at fotografere skal have skrevet under på MNJ ansvarsfraskrivelse, samt skal kunne fremvise forsikringspolice for egen arbejdsskade / ulykkesforsikring. Med mindre andet er aftalt med MNJ, så er der alm. Billetbetaling for Fotografer.

 

 

 1. Bordet rundt

Kaj: lidt udfordringer med at få slutafregnet med Nordjysk lift, men det er nu på plads.

Vi har fået en stor brøndring, som skal bruges til logo ude ved nordsløjfen. Der bliver lavet trailerparkeringsplads på højdedraget mellem offroad og gokartbane. Der afholdes et støjorienteringsmøde med crosskart kørere + organisation + DASU med det formål at gøre opmærksom på de støjproblemer vi har, især omkring CK Extreme.

Har kigget på veste til officials, - forskellige muligheder blev vist, med mulighed for at radio kan sidde i lomme på selve vesten.

Ivan: under Rally-X var der udfordringer med vægt. Vi må arbejde på en bedre løsning, men det er vanskelligt så længe vi anvender en flytbar vægt.  
Helle: fået enkelt forespørgsel på om Extreme kan få lov at køre samme spor som de øvrige Crosskarts. Det ses der positivt på fra banesektionens side.

Malene: har haft en del udfordringer med trykning af plakater, programmer m.m. Vi kunne godt tænke os en mere flexibel løsning på dette.

Arne: Forslag om at bruge reklamesøjle på Hobrovej ved Bilka.

Peter: forslag om at starte nogle tanker der kan gøre banen endnu mere publikumsvenlig. Forskellige tegninger og løse ideer blev vendt.

 

 

 1. Nyt møde

29 Juli kl. 19 i Pitten

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877