Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 21 december

Referat Banesektionsmøde d. 21 – 12 - 20

Tilstede: Ib, Helle, Ivan, Anders, Arne og Kaj

Afbud: Jesper og Malene    

1.   
Referat fra sidste møde godkendt.

 

2     
Helle orienterede om et Skybmøde mellem offroad klubber fortrinsvis vedrørende FR Cup præmiering. Klasserep.  undersøger nærmere inden næste møde.

MNJ blev beskyldt for at gå på strandhugst efter andre klubbers medlemmer – en påstand som vi ikke rigtig kan genkende.

Helle havde været til generalforsamling i CK Kørerforening. Referat fra mødet findes på deres hjemmeside.

Generalforsamling afholdes d. 23 jan i Tinghøj Idrætscenter.

 

3     
Kalenderen for 2021 drøftes. Der er store problemer med at finde løbsweekend til RX Nordic. Helle arbejder videre og vi forventer en færdig kalender inden generalforsamlingen.

High On Car ønsker at besøge banen i jan. De er velkommen.

 

4     
Vinterens opgaver er følgende:

Der forberedes til Elektroniske flagposter. Overskudsjord køres til ny jokerlab.

Publikumshegn flyttes for at give bedre udsyn samt mulighed for at lave faskine til overfladevand.

Påbegyndte projekter skal gøres færdig.

 

5     
Regnskabet ser bedre ud end forventet. Endelig regnskab fremlægges til generalforsamlingen

Banens budget for 2021 er godkendt. Bestyrelsen henstiller til påpasselighed da vi også i 2021 vil være ramt af Coronaregler.

Alle bilag især private udlæg sendes hurtigst mulig på mail til Kirsten eller Helle. Deadline er en måned efter købet.

 

6     
Arne: Vi skal tjekke olie og vand inden brug af køretøjer. Mere system i service er ønskelig.

Kaj: Der er indkøbt 1 stk. Hydrema Dumper.

Kommunen har afslået vores ansøgning om afledning af overfladevand. Vi går i tænkeboks om anden løsning.

Der er lavet en liste om ansvarsfordeling ved løb. Den fremlægges ved næste løbsledermøde.

Vi har sagt ja tak til større vandvogn til Dustex.

Nyt fejeblad er under konstruktion. Der bevilges penge til overfladebehandling.

MCNJ indkøber nyt alarmsystem til gården.

Helle: Jutlander Fonden har bevilget penge til indkøb af elektroniske flagposter. Et spændende projekt som kræver lidt nytænkning.

Et medlem har lavet aftale med Verisure.Hvis du laver aftale med dem og husker at fortælle at du kommer fra MNJ vil klubben få økonomisk støtte.

 

7     
Næste møde er d. 25/1 Kl. 1900 på Gården.

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877